36 ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. 37 Enzerink A. A.Bornhof. Enzerink H. J., remmer spoorw., Dieserstraat 7. Enzerink M.. stadsarbeider, Laarstraat 88. Eppmk B., St. Elizabethsgesticht. Erensperger, geb. Dorgelo, D. G., Spiegelstraat 9. Eringaard W. F., kantoorbediende, Buitensingel 83. Es E. J. van, bediende, Beekstraat 17a. Eshuis, geb. Frowijn, wed. W.Laarstraat 71. Eskes D. W. J., kleermaker, Dieserstraat 66. Eskes D. W. J. J.Dieserstraat 66. Eskes mej. J. H., Ruitershofje. Eskes W. O., onderwijzer, Warnsv. Weg 9a. Esman, geb. Stieber, M. L.Rijkenhage 20a. Etteger, geb. Keijzer, wed. F. H. van, Boompjeswal 9. Etten M. A. van, winkelier in suikerwerken, Houtmarkt 57. Ettema A. S., operateur bioscoop, Wambuisstraat 27. Eugster G., goudsmid, Warnsv. Weg 58. Euvelman Chr., stoelenmatter, Polsbroek 113. Euvelman, geb. Brummer, wed. J. M., Groenesteeg 68. D. EVEKINK ZOON van 1812, N.V. Kassierskantoor v/h Stationsweg 7. Tel. 60, in Wissels, Effecten, Coupons, vreemd Banknoten en Muntspeciën, Assurantiën, Safe-Deposit. EVEKINK HUIBERT, Stationsweg 7, tel. 60. Correspondent le klasse Ned. Bank. Assuradeur, Agentschap der Norddeutsche Lloyd en der Castle line naar Zuid-Afrika. Everhard, geb. Westerveld, wed. H., caféhoudster, Isend.str. Everhard. H. J.slager, I sen doornstraat 4. Everhard J. Chr., slager, Lange Hofstraat 29. Everhard J. Chr.. agent van politie, Achterhoven 19. EVERHARD Gebr., Lange Hofstr. 29, tel. 435. Varkensslagerij. Fijne Vleeschwaren. Everhard Ph., machinestoker, Achterhoven 68. Evers A., monteur, Marschweg 47. Evers A. T., spoorbeambte, Armenhage 26. Evers B. J.Buitensingel 110. Evers Jr., B. J., winkelier, Hoogestraatje 20. Evers, geb. Graffelman, mej. B. J.naaister, Hoogestr. 20. Evers E. H., schilder. Waterstraat 20. Evers mej. E. M., Spoordijkstraat 26. Evers E.venter in stoelen, Polsbroek 228. Evers H. A., behanger, Waterstraat 8a. Evers H. J., arbeider, Groenesteeg 86. Abonneert u op de ZUTPHENSCHE COURANT, 2.25 per kwartaal. Evers H. W., tuinman, Kom steeg 10. Evers J.stukadoor, Hagepoortplein 3a. Evers mej. J. M., Buitensingel 110. Evers M.schilder, Waterstraat 8a. Evers M.Bornhof. Evers mej. M. A., St. Elisabethsgesticht. Evers M. J., landbouwer. Polsbroek 51. Evers M. J., lantarenopsteker-controleur, Polsbroek 32. Everts H., schoenmaker. Houtmarkt 77. Everwennink G. W., Bornhof. Ewald, geb. Cuntz, wed. F. W., Walstraat 17. Ewald F. W.boekbinder, Walstraat 17. Ewald J. L.meubelmaker, Walstraat 17. Eijbergen, geb. Bouhof, wed. B. van, Ruitershofje. Eijbergen G. C. van, winkelbediende, Polsbroek 33. Eijbergen W. G. van, bakker, Laarstraat 89. Eijckelhoff H., vader in het Bornhof. Eijerkamp A., pakhuisknecht, Emm. Weg 71. Eijerkamp J .A.arbeider gasfabriek, Lunettestraat 4. Eijk, Jr., D. A. van, barbier, Overwelving 6. Eijk D. A. van, Overwelving 6. Eijk Th. A. van, arbeider, Oudewand 53. Eijk el G. Chr. van, wagenmeester S.S., Graaf Ottosingel 105. Eijkel J. van, brandersknecht, Graaf Ottosingel 147. Eijnden mej. B. A. van den, kantoorbediende, Warnsv. Weg 52. Eijnden J. A. van den, kleermaker, Waterstraat 49. Eijnden J. van den, cotroleur v. d. Automaat", Laarstraat 89a. Eijpo mej. H. Th., St. Elisabethsgesticht. Eijsden H. F. J. van, boekhouder kadaster, Tuinstraat 1. Eijsden H. M. van, schoenmaker, Polsbroek 107. Eijsden J. A. H. van, Bornhof. Eijsdeu J. B. van, schilder, Bornhof. Eijsden Th. J. L. van, expediteur, Tuinstraat 1, tel. 207. EZERMAN H. A., Oudewand 14. Tel. 393. ARCHITECT. Hoofdagent der Brusselsche Assurantie Mij. Ezerman H. J.agent van politie, Warnsveldsche Weg 30. Ezerman J. W., Beukerstraat 8a. Ezinga, geb. Kettelarij, J., Spiegelstraat 25a. F, Faber A., leeraar technicus zuivelbond, Spittaal straat 18. Faber J. L.Ned. Herv. predikant, Weg naar Laren 13. Zij wordt gelezen in de Graafschap en Twenthe.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1920 | | pagina 23