zié°°k as I. J?, Stei M.; 4 £Bé°l? p|h'»^nS^ T^v.Te'gV^8^2ia 13<tel- Boithof, H.,R:&rS;rei2iger' tel-327- 14 ADKESBOEK VAN ZÜTPHEN. BoevinkT'jVTad^artmat1!?1'' IJselkade 1. tel. 286. Bopard B., kok, Kolensraat 6. Bokkef W t. '8tlmm.em,uan' Weg naar Larea 128 Bokkmga K„ arbeider, Marschweg 10 Bokslag'A nRtb0rbedieIlde' Beu'ferstraat 77. Boisiag A., schipper, aan boord. Bokslag A., barbier, Barlheze 64a Bokslag J., schipper, aan boord. BoJck, geb. Grootenhuis wed T TT no. Bolland, geb. Wentink wed P p i'i Dleserstraat 6. Bolscher D Ten t' bakkerij Beukerstraat 31 Bolscher D C l t;"'mermrf"echt, Warnsv. Weg 66 Bolscher T f W me4se,aar- Barlheze 91. Belten A Wi^Lr^0'"""^ Ni«™«tadskerkstr. 4. 44, M 436 korsetten en a„„ve'rw„„tlëTr1Ike?e„B,0°SeS' «"""-errin, Bontd ^reb^ "toorbediende, Stationsweg 26 üonté, geb. do Groot, mevr A WM Stationsweg 25. d eener bewaarschool, Bontjema B., kantoorbediende, Buitensingel 17 Bonmnghausen tot Herinckhave, jonk™AF r w er Elisabethsgesticht. Jonuvr. A. E. O. M., Smt Bönninghausen tot Herinckhave „„p op jhr. P. van, St. Elisabethsgesticht. wed" De Zutphensche Courant is het meest gelezenlblad ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. 15 Bonninkhorst G., arbeider, Polsbroek 186. Bonzei F. W. van, bouwkundig opzichter, Warnsv. Weg 11. Boogaard H., dir. N. V. Holl. Zakkenfabriek, Havenstraat 39. Boom A. Th. J. van, scharenslijper, Polsbroek 234. Boom G., slager, Warnsveldsche Weg 104. Boom H., landbouwer, Donkeresteeg 13. Boom J. S., 1ste luit. huzaren, Nieuwstad 76. Boon G. J., arbeider, Groensteeg 12. Boon F. G., muzikant, Frankensteeg 8. Boon W., werkman bij de genie, Hoogestraatje 91. Boorsma F., poetser spoorw.Oudewand 49. Boorsma Th., arbeider, Halvemaanstraat 8. Bootsman E. O., Graaf Ottosingel 67. Booij F., Laarstraat 22. Boo ij G., kruidenier. Laarstraat 22, tel. 560. Booij J. J.kruidenier, Laarstraat 22. Borch R. Ch. P. H. Bar. van der, inspecteur der Nederl. Spaar kas, Weg naar Laren 11. Borg N., arbeider gemeentereiniging, Groenesteeg 125. Bork P. van, 3de geneesheer krankz. gesticht, Rozenhoflaan 21. Born, geb. Goosens, wed. H., Lievenheersteeg 52. Born J. W„ opperman, Halter straat 11. Bornholt B. J.in galanterieën, Turfstraat 12. Borninkhof B. G. J., houtdraaier, Donkeresteeg 9 Borninkhof G. J.bankwerker spoorw.. Halvemaanstraat 15. Borninkhof H. J.machinist, Paardenwal 17. Borninkhof J. D., houtdraaier, Laarstraat 35. Borninkhof P., boekbinder, Barlheze 10. Borninkhof W. F., behanger, David Evekinkstraat 13. Borninkhof, geb. Lieon, F., schoonmaakster school I, David Evekinkstraat 13. Bos mej. A.kantoorbediende, Tadamasingel 47. Bos D. A.hoofdopzichter der gemeentel., Tadamasingel 47. Bos H., leerl. machinist spoorw., Tadamastraat 18. Bos J. G. van den, wijnkoopersknecht, Halvemaanstraat 26. Bos, geb. Bekking, wed. H. W.Weg naar Laren 129. Bos S., lompenkoopman, Polsbroek 222. Bos A., van den, arbeider, Halterstraat 8. Bosboom, geb. Bakker, wed. D. J., Zaadmarkt 107, tel. 398. Bosboom G. J., handel in leer, Laarstraat 101. Bosch F., handelsreiziger, Emmeriksche Weg 1. Bosch H., Martinetsingel 19a.. Bosch, geb. Bronsink, wed. J., Kruisstraat 29. in het Oosten van Gelderland.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1920 | | pagina 12