ioV IN DEZE SERIE VERSCHENEN REEDS H. A. GUERBER, MYTHEN EN LEGENDEN UIT DE MIDDEL EEUWEN. Haar oorsprong en invloed op letterkunde en kunst. Bewerkt door Dr H. W. Ph. E. v. d. Bergh v. Eysinga. Met 64 fraaie platen. Vierde druk. Ing. f 4.90, Geb. f 6.50 H. A. GUERBER, MYTHEN VAN GRIEKENLAND EN ROME. Bewerkt door Dr B. C. Goudsmit. Met 64 fraaie platen. Derde druk. Ing. f 4.90, Geb. f 6.50 H. A. GUERBER, NOORSCHE MYTHEN. Uit de Edda's en de Sagen. Bewerkt door Dr H. W. Ph. E. v. d. Bergh v. Eysinga. Met 64 fraaie platen. Tweede druk. Ing. f 4.90, Geb. f 6.50 T. HADLAND DAVIS, MYTHEN EN LEGENDEN VAN JAPAN. Bewerkt door Dr B. C. Goudsmit. Met 32 prachtige gekleurde platen. Tweede druk. Ing. f 4.90, Geb. f 6.50 WOISLAV M. PETROVITCH, HELDENSAGEN EN LEGEN DEN VAN DE SERVIËRS. Met een voorbericht van Chedo M iyatovich, gewezen Servische Gezant aan het Engelsche Hof. Bewerkt door Mevr. J. P. Wesselink—v. Rossum. Met 32 prachtige gekleurde platen. Ing. f 4.90, Geb. f 6.50 T. W. ROLLESTON, KELTISCHE MYTHEN. Bewerkt door Dr B. C. Goudsmit. Met 65 prachtige platen. Ing. f4.90. Geb. f6.50 JOSEF COHEN, NEDERLANDSCHE SAGEN EN LEGENDEN I. Met 32 illustratiën in kleurendruk en zwart van Pol Dom. 2e druk! Ing. f 4.90, Geb. f 6.50 JOSEF COHEN, NEDERLANDSCHESAGEN EN LEGENDEN II Met 32 illustratiën in kleurendruk van Pol Dom. Ing. f 4.90, Geb. f 6.50 LEWIS SPENCE, MYTHEN EN LEGENDEN VAN EGYPTE. Bewerkt door Dr J. W. van Rooijen. Met 48 gekleurde en zwarte platen. ing. f 4.90, Geb. f 6.50 E. M. TAPPAN Ph. D., DE GESCHIEDENIS VAN HET ROMEIN- SCHE VOLK. Bewerkt door Dr B. C. Goudsmit. Met vele illustraties. Ing. f 2.75, Geb. f 3.90 E. M. TAPPAN Ph. D., DE GESCHIEDENIS VAN HET GRIEK- SCHE VOLK. Bewerkt door Dr B. C. Goudsmit, Met vele illustraties. ing. f 2.75, Geb. f 3.90 Dr C. TE LINTUM, DE GESCHIEDENIS VAN HET AMERI- KAANSCHE VOLK, met vele illustraties. Ing. f 2.75, Geb. f3.90 UITGAVEN VAN W. J. THIEME CIE TE ZUTPHEN.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1920 | | pagina 108