8ELKUM Az. P. VAN BOEKHANDELAAR 8 ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. Beeukes H., landbouwer, Kruisstraat 34. Beeuwkes G. J., timmerman, Berkelsingel 94. Beeuwkes, geb. van Tongeren, wed. J. G., Bornhof. Begieneman H. J., paardenslachler, Roodetorenstr. 4, tel. 397. Beheijdt H., winkelier in modeartikelen, Turfstraat 30. Behrens B. H., agent van politie, Vijfmorgenstraat 14. BEHRENS H. W. A., Apotheker, Houtmarkt 73, tel. 80. Verbandstoffen, Minerale Wateren, Laboratorium voor Chemisch en Microscopisch onderzoek. Behrens J. B., commissionnair, Heukestraat 38. Beins, geb. Brouwer, wed. A., Oudewand 22. Beker G., agent van politie, Weg naar Voorst 118. Beker, geb. Boersbroek, wed. H., Dykstraat 1. Beker Jr., R., stadsarbeider, Kruisstraat 27. Bel H. J. van, letterzetter, Kanonsdijk 5a. Bel J. M. van, zadelmaker der huz., Buitensingel 13. Bel J. M. L. van, brievenbesteller, Waterstraat 19. Beid Gez. C. en G. van den, costuumnaaisters, Lange Hofstr. 10. Beid mej. L. G. van den, Lange Holstraat 10. H 0 U T M A R K T 65, TEL. 71 ASEMT VAN HET NIEUWS VAN DEN DAG ALGEMEEN HANDELSBLAD DE AMSTERDAMMER en DE PRINS ADVERTENTIEBUREAU - BOEKBINDERIJ. BINNEN- EN BUITENLANDSCKE COURANTEN EN TIJDSCHRIFTEN. Hollandsch Leesgezelschap Viertalig Leesgezelschap. G0EDK00PE MUZIEKUITGAVEN van PETERS, LITOLFF enz. enz. SCHOOLBOEKEN ATLASSEN WOORDENBOEKEN. Schrijf- en Postpapier Kantoorboeken Briefordeners. STEENDRUKWERK NAAMKAARTJES BOEKDRUKWERK. COUVERTEN INKT POTLOODEN LAK enz. enz. LEESBOEKEN IN PRACHTBANDEN VOOR JONGENS EN MEISJES. HUISHOUDBOEKEN SCHEURKALENDERS KOOKBOEKEN. Beltman A., klerk ter griffie arr. rechtbank, "Weg n. Laren 64. Beltman G. J., pakhuisknecht, Wambuisstraat 4. Beltman H. G„ kleermaker, Broederenkerkstraat 9. Beltman H. W., beambte S. S., Weg naar Laren 64. Beltman, geb. Kreunen, wed. J. H., Bornhof. Bemmel L. van, stoelenmaker, Wanne 7. De Zutjiliensclio Courant is liet meest gelezen blad ADRESBOEK VAN ZUTPHEN Bender mej. B. J., onderwijzeres, Berkelsingel 21. Bender, geb. Lodewijk, wed. G. W., Berkelsingel 21. Bender mej H. M Sarepta stichting. Bender, geb. Kessels, wed. M. A., Lunettestraat 3. Bender J. A. C., adj.-directeur strafgevangenis, Lunettestr. 3. Bender mej. L. F. G., Lunettestraat 3. Beneka J. F., behanger, Laarstraat 129a. Bennink F. J., pakhuisknecht, Dwarsstraat 1. Bennink F. A., wijnstokersknecht, Lijn baan straat 14. Bennink G., voerman, Weg naar Voorst 59. Bennink Jr., H. H., slager, Nieuwstad 51, tel. 358. Bennink, geb. Tesink, wed. J. T., Sarepta-stichting. Bennink M. A., pakhuisknecht, Emm. Weg 67. Benninkhuizen J., stadsarbeider, Houtmarkt 58. Berends J., kantoorbediende, Barlheze 14. Berends J. W., visscher, Barlheze 14. Berends B., koopman, Berkelsingel 54. Berendsen A. H., koetsier, Polsbroek 268. Berendsen A. M., agent van politie, Warnsv. Weg 194. Berendsen H. G., decoratieschilder, Spittaalstraat 55a. Berendsen, geb. Siebelink, wed. H., Warnsv. Weg 56. Berendsen G. J. D., kantoorbediende, Warnsv Weg 56, Berendsen W. B., arbeider, Barlheze 56a. Berenpas A., bewaarder cell, gevangenis, Berkelsingel 2. Berenpas A. J., Bornhof. Berenschot H., arbeider, Halterstraat 9. Berfelo H. H., venter in galanteriön, Halvemaanstr. 2a. Berg A. B. van den, stoelenmaker, Heukestraat 28. Berg B. van den, caféhouder, Turfstraat 33, tel. 419. Berg G. H. van den, loodgieter, Laarstraat 4. Berg H. van den, arbeider, Rijkenhage 40a. Berg, geb. Meinders, wed. J. v. d., St. Elisabeths gesticht. Berg J. van den, stadsarbeider, Polsbroek 169. Berg J. D. van den, besteller S. S., Beekstraat 35a. Berg v. Saparoea C. J. G. L. v. d., ritm. huz., Coehoorns. 88. Berg, geb. van Spankeren, J. W., Marschpoortstr. 23. Berg Th. van den, Bornhof. Berge H. Th. J. van den, expediteur en scheepsbevrachter, Tadamastraat 15. BERGE H. Th. J. VAN DEN, Kantoor Brugstraat 3. Scheepsbevrachter. Expediteur. Handel in Hout, Schors. Agent der Stoombooten „Stad Zutphen", „Bato" en motorschepen. Berge H. T. J. v. d., bediende, Houtmarkt 68. in het oosten van Gelderland.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1918 | | pagina 9