128 ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. Vroom, geb. Haverkamp, wed., Broederenkerkhof 7. Vroom H. M., ambtenaar rijkswaterstaat, Vischpoortplein la. Vroome M. de, landmeter, Stationsweg 11. Vrossink, geb. Zwerm, wed. B., Polsbroek 152. Vrugte mej. J. G., St. Elisabethsgesticht. Vrugterman B. J., kantoorbediende, Tadamasingel 47 Vrugtman mej. A., 's-Gravenhof 20. Vrugtman E., slager, Houtmarkt 60. Vrugtman mej. H. J., Stationsweg 25. Vrugtman J.Bzn., J. A., IJsselkade 15a. Vrugtman J. H., 's-Gravenhof 20. Vrugtman mej. J. M., onderwijzeres, IJsselkade 15a. Vrijman mej. M. G. C., St. Elisabethsgesticht. Vijver G. van de, beltbaas bij de gemeente-reiniging, Warnsveldsche Weg 208. Vijver mej. G. L. van de, costuumnaaister, Hagepoortplein 2. Vijver mej. H. M. van de, Hagepoortplein 2. W. Waanders A., sigarenmaker, Groenesteeg 18. Waanders C., arbeider, Graaf Ottosingel 175. Waanders Jr., H., arbeider, Graai Ottosingel 173. Waanders J. W., agent eener levensverzekeringmaatschappij. Spittaalstraat 20. Waanders K. H., letterzetter, Warnsveldsche Weg 82. Waanders Johanna B., Graaf Ottosingel 175. Waard A. de, perroncontroleur S.S., Tadamasingel 26. Waard B. van der, arbeider, Rozengracht 4. Waaijenberg J., manufacturier, Bornhovestraat 51. Wagenaar S. H., Buitensingel 104. Wagen voort D. G. J., Bornhof. Wagenvoort, geb. Memelink, wed. G. J., Achterhoven 42. Wagenvoort G. J., sigarenmaker, Vijfmorgenstraat 23. Wagenvoort G. J., rangeerder S.SBaankstraat 5. Wagenvoort H., rangeerder S.S., Achterhoven 42. Wagenvoort J., sigarenmaker, Schoolstraat 10. Wakkermans A. J. H., kantoorbediende, Warnsv.weg 158. Wakkermans D., schrijnwerker, Tadamastraat 20a. Wakkermans H., rijwielhersteller, Warnsv.weg 196. Wakkermans J., klerk gemeentereiniging, Tadamastraat 20a. Wakkermans mej. Joh. Chr., Rijkenhage 6a. Wal J. H. de, landmeter, Coehoornsingel 4a. Abonneert u op de ZUTPHENSCI1E COURANT, f 1.50 per kwartaal, per post f 1.875. i "fs ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. 129 Wal B. van der, arbeider, Melatensteeg 3. Wal J. van der, kantoorbediende, Warnsv.weg 120. Wal IJ. van der, wagenmaker, Laarstraat 45. Wallenburg T., eerste opz. bij Gemeentewerken, Emm. Weg la. Walsem mej. H. C. J. W. van, Nieuwstad 73. Walraven G. A., steenhouwer, Rijkenhage 29. Walsum Chr. van, voerman, Diezerstraat 27. Walther J. W., Raadhuissteeg 6. Wamelink B. J., schoenmaker, Korte Beukerstraat 2u, Wamelink mej. B. A. M., onderwijzeres, Korte Beukerstr. 20. Wamsteker E. N., arbeider, Laarstraat 65. Wamsteker G. N., suikerbakker, Spittaalstraat 118. Wanningen J. A., bakker, Waterstraat 9. Wansink mej. E. G., strijkster, Raadhuissteeg 5a. Wansink G. J., pettenmaker, Graaf Ottosingel 19. Wansleven mej. H. F. C., Houtmarkt 46. WANSLEVEN W. C., Beukerstraat 63, tel. 368. Boekhandel en Boekdrukkerij. Wansleven 0. A., boekhandelaar, Beukerstraat 63. Wansleven J. H. A., boekhandelaar, Beukerstraat 63. Warger E. F. J., schilder, Donkeresteeg 44. Wart II. J. van der, kantoorbediende, Kerksteegje 9. Wart P. C. van der, ryksklerk der Hypotheken en van het Kadaster, Weg naar Voorst 11. Wart Th. A. van der, letterzetter, Weg naar Laren 209. Wasseveld J., schoenmaker, Emm. Weg 91. Wasseveld J. W., likeurstokersknecht, Polsbroek 59. Wassink, geb. Steffens, wed. A., David Evekinkstraat 11. Wassink Jr. A., kantoorknecht, Spittaalstraat 68. Wassink, geb. Sievers, wed. A. J., Melatensteeg 64. Wassink G., koperslager, Groenesteeg 62. Wassink Jr., G., kantoorbediende, Wambuisstraat 3. Wassink H. S., letterzetter, Spiegelstraat 18. Wassink S., letterzetter, Warnsv.weg 64. Waterink J., predik. Geref. Kerken, Weg naar Laren 9. Weekenstroo G. J., in brandstoffen, Dieserstraat 8. Weekhout H. W., kantoorbediende, Graaf Ottosingel 165. Weenink A., bakker, Laarstraat 100. Weenink H. J., Sarepta-stichting. Weenink J., hoofdconducteur S.S., Marschweg 39. Weenink Johanna H., Dieserstraat 96. Weenink G., arbeider, Halvemaanstraat 51. Weenink mej. H. G., Rozenhoflaan 34. Weenink H. W., conducteur S.S., Weenink R., stoker gasfabriek, Kruisstraat 18. Zij wordt gelezen in de Graafschap en Twenthe. 1918 9

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1918 | | pagina 69