122 ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. Varrenhorst M., letterzetter, Kolenstraat 6a. Vasbinder M. J., kleermaker, Spiegelstraat 5. Vedders J. G., onderwijzer, Waterstraat 88. Veelen J. A. van, wagenmakersknecht, Leeuwerikstraat 2. Veen G. van, kleermaker, Berkelsingel 80. Veen, geb. Jebbink, wed. H. J. van, Donkeresteeg 36. Veen J. H. van, kantoorbediende, Donkeresteeg 36. Veen L. van, timmerman, Lunettestraat 6. Veen J. van der, behanger, Beukerstraat 71. Veen, geb. Tent, wed. R. van, Lunettestraat 14. Veen B. J. van der, pakhuisknecht, Zevennoteboomenstr. 16. VEEN B. J. VAN DER, Behanger en Stoffeerder, Beukerstraat 71, Tel. 326. Handel in allerlei Behangers- en Stoffeerders-artikelen en Meubelen. Veen E. J. van der, Bornhof. Veen Jr., E. J. v. d., portier v/h Diaconiehofje, Groenesteeg 118. Veen E. J. van der, zandbaggeraar, Polsbroek 120. Veen K. van der, Weg naar Laren 16. Veen P. van der, arbeider, Weg naar Voorst 11a. Veen mej. S. M. van der, Ruitershofje. Veeneklaas, geb. Driessens, wed. G., Rozenhoflaan 8. Veeneman mej. A. B., hulptelegrafiste, 's Gravenhof 16. Veer mej. A. P. A. J., huishoudster, Deventerweg 34. Veersen G. Chr. H. K., Deventerweg 139. Veerwater, geb. Jansen, wed. M., Nieuwstadskerksteeg 6. Veldboom, geb. Bax, wed. A., Spittaalstraat 98. Veldboom G., schoenmaker, Spittaalstraat 98. Veldboom mej. G., Spittaalstraat 98. Velde J. van der, rangeerder S.S., Barlheze 87. Velde, geb. van Elferen, wed. J. van der, Walstraat 6. Velde N. J. B. van der, timmerman, Kreynckstraat 5. Velde W. van der, kleermaker, Walstraat 6. Velde P. van de, dir. stoomtram ZutphenHengelo (G.), Marschpoortstraat 13a. Velden C. van der, Brugstraat 8. VELDEN H. A. v. d., Graaf Ottoslngel 125. Assurantiën en Hyp. Levens-, Ziekte-, Ongelukken- en Brandverzekering enz. Velden, geb. Slijper, wed. R. van der, Paardewal 33. Velders A., koopman in tabak, Deventerweg 16, tel. 346. Velders B., arbeider, Groensteeg 107. Velders G. W., koopman in tabak, Nieuwstad 75. Velders H. A„ arbeider, Groenesteeg 158. Abonneert u op de ZUTPHENSCHE COURANT, f 1.50 per kwartaal, per post f 1.875. ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. 123 Velders J., smid, Emmeriksche Weg 73. Velders, geb. Japink, G. J., Groenesteeg 118. Velders J., arbeider, Polsbroek 208. Veldhoen, geb. van der Linde, wed. Chr., Kuiperstraat 24. Veldhoven Jr., J. H. B., arbeider, Groenesteeg 84. Veldhoven J. H. B. van, arbeider, Groenesteeg 94. Veldhuis A., loodgieter, Wambuisstraat 29. Veldhuis B. J., in Brandstoffen, Weg naar Laren 207. Veldhuis F., schoenmaker in het O. N. Gasthuis, Warnsv. Weg 44. Veldhuis M., kruideniersbediende, Broederenkerkhof 17. Veldhuis T., boekbinder, Warnsv. Weg 86. Veldhuis, geb. Peters, wed. T., Bornhof. Veldhuizen, geb. Hendriksen, wed. T., Groenesteeg 81. Veldkamp, geb. Wagenvoort, vrouw H., Achterhoven 42. Veldmaat A. H., kruidenier, Oudewand 59. Veldmaat mej. E. A., Buitensingel 11. Veldmaat, geb. Mulstege, wed. J. A., Oudewand 57a. Veldmaat W., caféhouder, Oudewand 55. Velhorst A., kleermaker, Oudewand 15. Veis H., arbeider, Polsbroek 182. Velthuis H., tuinman, Gasthuiskamp 2. Veltkamp H. J., agent in naaimachines, Polsbroek 43. Veltkamp H. A., bakker, Buitensingel 31. Veltmaat A., kruidenier, Halvemaanstraat 9. Veltmaat, geb. Wunderink, wed. A., Groenesteeg 127. Veltmaat J. B., timmerman, Laarstraat 118a. Veltman J., schipper, aan boord. Veltman, geb. Berge Henegouwen, wed., Halterstraat 5. Veltman ÏJ., koopman in visch, Nieuwstad 14. Ven A. van de, St. Elisabethsgesticht. Ven, geb. Oonk, wed. J. van de, Bornhof. Venema, geb. Reitsma, Geertruida, Groenesteeg 170. Venhuis G., bakker, Baankstraat 34. Venhuizen K., boekhouder, Houtmarkt 70 boven. Veniet W., ambtenaar S.S., Graaf Ottosingel 81. Vente Z. J. de, wagenmaker, Tadamasingel 81. Verbeek A., spoorwegarbeider," Halterstraat 29. Verbeek G. J., landbouwer. Baggeroord 2. Verbeek H., bewaarder cell, gevangenis, Graaf Ottosingel 33. Verbeek, geb. Verbeek, wed. J., Weg naar Laren 164. Verbeek J., landbouwer, Polsbroek 199. Verbunt J. D., sigarenmaker, Halterstraat 5. Verburg G., brievenbesteller, Pelikaanstraat 8. Verdonk L. A., kleermaker, Laarstraat 19a. Zij wordt gelezen in de Graafschap en Twenthe.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1918 | | pagina 66