118 ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. Teeuwe J., arbeider, Donkeresteeg 8. Teeuwen J. H. W., kantoorbediende, Tadamastraat 21. Teeuwen mej. H. D., rijkstelephoniste, Tadamastraat 21. Teeuwen J., opperman, Groenesteeg 52. Teeuwsen G. A., perroncontroleur S.S., Buitensingel 15. Temmink mej. G. M., St. Elisabethsgesticlit. Tempelman G. J., arbeider, Kruisstraat 53. Tent H., scheepstimmerman, Hoornwerk 8. Tentman G., poelier, Rijkenhage 21. Terbeek G. P., wijnkoopersknecht, Vijfmorgenstraat 8. Terink A., brandewijnstokersknecht, Emm. weg 11. Terink A., arbeider, Polsbroek 210. Terink D. J. tabakskerver, Polsbroek 50. Terink G. H., arbeider, Kanonsdijk 11. Terink G. J., arbeider, Lievenheersteeg 95. Terink G. H., machinist-stoker aan de gasfabriek, Emm.weg 45. Terink G. W., Wambuisstraat 12. Terink G. W., hoefsmid, Barlheze 17a. Terink H. J., landbouwer, Kanonsdijk 19. Terink J., voermansknecht, Emm.weg 58. Terink J. M., lompensorteerder, Donkeresteeg 21. Terink P., arbeider S.S., Buitensingel 42. Teriet J. W., koopman, Brugstraat 1, tel. 360. Termaat, geb. Schutte, wed. J. A., Laarstraat 25. Termohlen J. H., straatmuzikant, Hoogestraatje 44. Terpstra mej. B., St. Elisabethsgesticht. Tersteeg mej. Th. J., St. Elisabethsgesticht. Terwei H., behanger, Hoogestraatje 110. Terwei Jan, landbouwer, Groenesteeg 126. Terwei Johan, landbouwer, Groenesteeg 103. Terwei, geb. Lammers, wed. J., Polsbroek 52. Terwei Joost, Bornhof. Terwei L., bediende, Warnsv. Weg 23. Terwei W., landbouwer, Polsbroek 52. Terwisga mej. J. van, bewaarster strafgevangenis, Lunettestr. 1. Terwogt, geb. Olthof, wed. A., Vijfmorgenstraat 2. Terwogt D., wissel wachter S.S., le Pofferdijkdwarsstraat 9. Terwogt D., ondermachinist S.S., le Pofferdijkdwarsstraat 9. TE SINK B., Steenhouwerij, Spittaalstraat 8. Magazijn van Hardsteen, Marmeren Grafwerken. Tesink B., koperslager, Laarstraat 10. Tesink Jr., B., kantoorbediende, Waterstraat 47. Tesink Bzn., B., koperslager, Waterstraat 47. Tesink Hzn., B., koperslager, Korte Beukerstraat 14. 1 De Zutphensche Courant is het meest gelezen blad ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. 119 Tesink Jr., geb. Derksen, wed. B., Bornhof. Tesink H.Jzn., B., koperslager, Spittaalstraat 47. Tesink, geb. Wissink, wed. C., Bornhof.' Tesink Chr., koperslager, Oudewand 61. Tesink J. G., boekbinder, Lunettestraat 20. Tesink G. J., arbeider, Armenhage 30. Tesink H., koper en blikslager, Laarstraat 10. Tesink H., letterzetter, Berkelsingel 26. Tesink Jr., H., letterzetter, Berkelsingel 26. Tesink, geb. van Vorden, wed. H. J., Spittaalstraat 47. Tesink J., portier in het Bornhof. Tesink, geb. Grevink, wed. J., Tadamasingel 36. Tesink, geb Naves, wed. J., Hagepoortplein 7. Tesink, geb. Nijland, wed. J. W., Groenesteeg 174. Tesink P., kuiper, Bornhovestraat 49. Teunissen F. W., landbouwer, Ltfnbaanstraat 22. Teunissen F. J., tapper, Barlheze 66. Teunissen H. B., timmerman, Baankstraat 27. Theewis P. F. H. A., kleermaker, Spittaalstraat 57. Thiel F. C. F., kleermaker, St. Elisabethsgesticht. Thiel J. B., kleermaker, Broederenkerkstraat 2a. Thiel, Th. J. A., kleermaker, Nieuwstadskerksteeg 13a. THIEME Cie., Firma W. J., Uitgevers, Electr. drukkerij, Groenmarkt 15—21, Tel. 138. Uitg. Zutphensche Courant. Plaatsing van Advertentiën in alle Binnen- en Bultenland- sche Couranten. Boekbinderij. Thien E., Bornhof. Thien mej. H. M. en L. G., Kuiperstraat 4. Thien J. M., waagmeester, Kuiperstraat 4. Thien W., commissionair in paarden, Waterstraat 28a. THOLEN Möller R. A. F. H., Houtmarkt 53. Schoen- en Laarzenmagazjjn. Thomassen, geb. Rikkert, wed. C. S-., Bornhof. Thomassen, geb. Kramer, E. J., Lievenheersteeg 28. Thomassen G. H., machinist S S., Dieserstraat 7. Thon mej. G., onderwijzeres, Kuiperstraat 38. Thoolen J. J. A., kantoorbediende, Oudewand 15. Thiedink Th. J., arbeider, weg naar Laren 342. Thijn S. van, bouwkundig opzichter, Rozengracht 18. Tideman mej. E., leerares vakschool voor meisjes, De venter weg 123. Tiedink B. J., winkelbediende, Walstraat 10. Tieleman A., handelaar in kaas en visch, Groenesteeg 67. Tieleman J. D., handelaar in kaas, Graaf Ottosingel 151. in liet oosten van Gelderland.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1918 | | pagina 64