SPRUUT Co. 114 ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. Etiquettenfabriek - Steen- en Boekdrukkerij. Telephoon 217. Spruijt H., in manufacturen, K. Beukerstraat 2a. Spijker H. J., voerman, Polsbroek 102. Spijker, geb. Huurnink, wed. H. J., Donkeresteeg 23. Spijker J., bewaarder strafgevangenis, Lunettestraat 9. Spijker M., arbeider, Polsbroek 100. Staal L., Isr. godsdienstleeraar, Watnsv. Weg 3. Staaij W. C. van der, hoofdopzichter gem. werken, Kerkhof 2, tel. 515. Staleman J. J., werkmeester S.S., Stationsplein 12. Stam G., gemeentebode. Kerkhof 7. Stam J., in damesartikelen, Beukerstraat 37. Stapel J. H., ladingmeester S.SBaankstraat 2. Stapelvoort W., lompenkoopman, Beekstraat 9. STARINK's BOEK- en PAPIERHANDEL, (G. Starink Fzn.), Turfstraat 31. Levering van Muziek, Tijdschriften, Dag- en Weekbladen. Starink G., boekhandelaar, Turfstraat 31. Starink G., kruidenier, Laarstraat 48. Starink Sr., J. W., kleermaker, Oudewand 43. Starink Jr., J. W., kantoorbediende, Oudewand 43. Starink M., Schupstoel 5. STARINK, Firma W. J. G., (Th. de Groot), Houtmarkt 46, tel. 484. Algemeene Boek-, Muziek- en Papierhandel. Plaatsing van Advertentiën. Depót Bijbelgenootschap. Agent Nieuwe Courant. Leesbibliotheek. Steeg H. van der, wacktm. der huzaren, Buitensingel 27. Steeman G., loodgieter, Hoogestraatje 79. Steeman G. J., in suikerwerken, Spiegelstraat 46. Steeman L. A. J., suikerbakker, Barlheze 10. Steemers, geb. Rijsemus, wed. B. J., in sigaren, Turfstr. 41. Steemers J. F., beëedigd klerk v. h. kadaster, Rijkenhage 15. Steemers, geb. de Haan, wed. J. N., Rijkenhage 15. Steemers W. J. W., klerk S.S., Rijkenhage 15. Steemers Th. A. G., kantoorbediende, Turfstraat 41. Steenbergen mej. A. M., Spittaalstraat 101.^ Steenbergen G., touwslager, Spittaalstraat 70. Steenbergen G., arbeider, Donkeresteeg 35. Steenbergen R., arbeider, Apenstert 1. Adverteer in de ZUTFilENSCHE COURANT. ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. 115 Steenbergen R. J., arbeider, Dieserstraat 30. Steenblik G., manufacturier, Laarstraat 114. Steenman A. J., schilder, Korte Beukerstr. 25, tel. 567. Steenman, geb. Uiohan, J. W., in visch en fruit, K. Beukerstr. 25. Steenman, geb. Steegman, wed. W., Korte Beukerstr. 25. Steetsel, geb. Hilverdink, wed. H., Achterhoven 70. Steetsel Ph. J. B gasfitter S.S., Baankstraat 17. Steffens A. H., schilder, Halvemaanstraat 31. Stegeman mej. A., manufacturierster, Turfstraat 23. Stegeman geb. de Groot, wed. B. J., Kruisstraat 70. Stegeman E., huisknecht, Stationsweg 3. STEGEMAN E., Groenmarkt 7. Pendules, Klokken, Wekkers etc. Goud- en Zilverwerken. Stegeman G. J., kolendrager S.S., Kruisstraat 36. Stegeman G. W.; brandersknecht, Hagepoortplein 8. Stegeman, geb. Nijland, wed. H., tapperij, Kanonsdijk 8. Stegeman H. J., schoenmaker, Wambuisstraat 9. Stegeman J., houthandelaar, Spittaalstraat 14, tel. 99. Stegeman mej. R. A., Raadhuissteeg 10. Stegeman mej. M. F., Bornhof. Stegink A. A., brugarbeider S.S., Marschweg 22. Stein J., arbeider zeepfabriek, Groenesteeg 40. Stein Sr., P., Baankstraat 25. Stein Jr., P., barbier, Kanonsdijk 4-6. Stel H., arbeider S.S., Marschweg 12. Steller J. H., loopknecht, Halvemaanstraat 10. Stemerding J., chauffeur, Rijkenhage 22. STERENBORG firma H. B., Groenmarkt 43. Uitsluitend eerste kwaliteit SCHOENWERK. Sterk mej. A. M., hoofd R.-C. meisjesschool, St. Elisab.gesticht. Sterken, geb. van de Vegte, wed. G., Kolenstraat 35. Sternfeld L., veehandelaar, Rozengracht 9, tel. 507. Steur H., arbeider, Groenesteeg 4. Steven H. J., smid, Bakkerstraat 37. Stevens G., wachtmeester der huzaren, Graaf Ottosingel 69. Steverding mej. P. M. E., onderwijzeres, St. Elisab.gesticht. Steijsel E. B., timmerman, Wambuisstraat 11. STEIJSEL J. H., Martinetsingel 23. tel. 390. Rund- en Varkensslager. Steijsel, geb. Makkink, w^d. Ph. J. H., Bornhof. Stittelaar, geb. Wijgman, wed. G., Weg naar Laren 153a. Stoelhorst B. H., wisselwachter S.S., Weg naar Laren 140. Stoelhorst H. W., ladingmeester S.S., Weg naar Laren 171. Zij wordt gelezen in de Graat schap en Twenthe.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1918 | | pagina 62