112 ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. Smit, geb. Voskamp, vrouw J., Hoogestraatje 17. Smit J. G., kapper, Barlheze 55. Smit J. J., Heukestraat 10a. Smit J., pakhuisknecht, Halvemaanstraat 53. Smit M. C., Barlheze 55a. SMITH H. J., Apotheker, Houtmarkt 79, tel. 271. Apotheek en Laboratorium. Smits E. Cbr., agent van politie, Warnsv. Weg 192. Smits G., arbeider, Polsbroek 186. Smits G. A., lijnwachter Rijkstelegraaf, Raadhuissteeg 11a. Smits G. J Wambuisstraat 19. Smits H. Jfruitkweeker, Spittaalstraat lb. Smits J., sergeant-ziekenvader, Kerksteegje 11. Smits J. A., timmerman, Kreijnckstraat 13. Smits geb. Jansen, wed. J. A., Jacob Damsingel 18. Smits J. H. W. A., Vischpoortplein 14. Smits mej. M. J. St Elisabethsgesticht. Smits W., arbeider, Laarstraat 109. Smolders Lcaféhouder, Houtmarkt 84. Smorenburg, geb. Gorseling, wed. A., Emm. Weg 22. Smorenburg A., kantoorbediende, Emm. Weg 22. Snakenburg G. J., wachtmeester huzaren, Nieuwstad 70. Snatager, geb. van Gelder, wed., winkelierster, Rozengracht 2. Snatager A., kantoorbediende, Rozengracht 2. Snatager D., bakker, Nieuwstad 16. Snatager E. A., koopman in damesfournituren, Raadhuissteeg 8. Snellink A. E., wegwerker b/d waterstaat, Weg n. Voorst 126b. Snethlage mej. E. P., Deventerweg 68, tel 457. Snethlage J. D., tandarts, Boompjeswal 16. SNIPPE D., Emmeriksche Weg 37, tel. 549. Rund- en Varkensslagerij. Specialiteit in fijne Vleeschwaren. Snoek mej. E. M., rijkstelegrafiste, Rozengracht 20. Snoek I., kleermaker, Rozengracht 20 Snoeke, geb. Heynen, wed. J. J., Schupstoel 8. Snijders Dr. A. J. C., Berkelkade 4 Soerink J., bierbottelaar, Dieserstraat 46. Soeteman P., stoker gasfabriek, Groenesteeg 55. Soeters H. P., machinist S.S., Noorderhaven 8a. Sollman Ph. R., machinist S.S., Weg naar Voorst la. Sölner mr. J. B., adv. en procureur, Proostdijst. 2 tel. 92. Sölner mr. J. L„ adv. en procureur, Proostdijst. 2, tel. 92. SOMEREN, Firma A. E. C. van, (A. Hagenbeek), Boek- en Kunsthandel, Turfstraat 19, tel. 352. De Zutphensclie Courant is het meest gelezen hïad ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. 113 SOMER A. J., Zaadmarkt 93, tel. 230. Handel in Boter en Eieren. Sommers, geb. Horstman, wed. J. M. A., Stationsweg 5a. Sommers mej. E. A., Waterstraat 36. Sondorp, geb. Arentsen, J. A. G., Weg naar Laren 105. Sonnenberg mej. A. M., kantoorbediende, Buitensingel 68. Sonnenberg W. A., Buitensingel 68. Sonneveld P., herbergier, Melatensteeg 27. Souilljee, geb. Verwerda, wed. J. C. W. H., koopvrouw, Polsbroek 160. SPAAN HOTEL, tel. 269. Nieuwstad 58. Café-Restaurant en StalUng. Span B. J., arbeider, Overwelving 6. Spanjer D., koopman, IJselkade 1, tel. 286. Spankeren G. J. van, behanger, Waterstraat 15. Spankeren J. H. van, behanger, Marschpoortstraat 28. Spee J. G. Chr., handelsreiziger, Weg naar Laren 139. Speek J. W., letterzetter, Warnsv. weg 100. Spek mr. I. van der, Deventerweg 4. Spiegelenberg A., kantoorbediende, Buitensingel 92. Spiegelenberg E. J., arb. bij de gem.-reiniging, Laarstr. 106. Spiegelenberg G. J., pakhuisknecht, Lievenheersteeg 105. Spiegelenberg J., arbeider, Groenesteeg 93. Spiegelenberg W., arbeider, Polsbroek 208. Wed. L. M. SPIER. Hofleverancier. Tel. 52. Maison de confection pour Dames et Enfants. Eigen ateliers voor toiletten en Tailor-Made. Specialiteit in fjjne Lingeries en Witte Goederen. Spier I., manufacturier, Deventerweg 20, tel. 440. Spier J. L., Beukerstraat 7, tel. 169. Spier L. J., manufacturier, Deventerweg 79, tel. 242. Fa. Gebr. SPIER, Nieuwstad 1, Tel. 29. Engelsch Heeren Modemagazijn-Kleedermakerij. Spier M., in heerenkleedingen -artikelen, Deventerw.93, tel.385. Spier, geb. Lipschits, I. van, Beekstraat 34. Spierenburg P., verpleger, Markt 56a. Spieringhs mej. W. M. C., St. Elisabethsgesticht. Spigt, geb. Rouwenhorst wed. N. G., Zaagmolenweg 3. Spreng, geb. Schults, wed. H. J. van der, Sarepta stichting. Sprenkeler, geb. Magermans, wed. C. J., Ruitershofje. Sprenkeler, geb. van Dijk, wed. H. J., winkelierster, Barlheze 26. Sprenkeler mej. H. J. P., Barlheze 26. Sprokkereef A., Graaf Ottosingel 115. Spruit A. J. M., rentmeester O. N. Gasthuis, Gasth.str. 18. in het Oosten van Gelderland. 1918 8

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1918 | | pagina 61