L "V- f .V 104 ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. Sabel H. J., hoofdconducteur S.S., Weg naar Laren 56. Sakkers J. H., leerling machinist S.S., Weg naar Laren 62. Salari, geb. den Hartog, wed. J. M., Polsbroek 124. Salemink A. H., boekbinder, Emm.weg 35. Salm mej. EL, Brugstraat 4. Salm J. WBrugstraat 4. Sandberg jonkvr. J. M. M., Stationsweg 11a. Sande mej. A. Th. van de, St. Elisabethsgesticht. Sanders K. J., ondermachinist S.S., le Pofferdijkdwarsstraat 21. Sanders mej. M. C., wollennaaister, Nieuwstad 41. Sanders Jphotograaf, Nieuwstad 37. Sangers F., slager, Baankstraat 35. Sandmann H., voerman gemeentereiniging, Marschweg 56. Santcroos J., handelaar in huish. artikelen, Tadamasingel 17a. Santen H. N. Br. van, controleur der gemeente belastingen, Kuiperstraat 18. Sardeman, geb. Bobbink, H., Rozengracht 12a. Sauter H. A., onderwijzer, Rozenboflaan 17. SCHAAP H.Jzn. A., Groenmarkt 11. Tabak, Sigaren en Koloniale Waren, Prima en zuivere Natuurboter. Schaap, geb. Driesens, wed. D., Bornhof. Schaap, mej. H., winkeljuffrouw, Beukerstraat 85. Schaap, mej. J. A„ IJsselkade 24a. Schaap mej. H. C., IJsselkade 24a. Schaap N., Weg naar Laren 72. Schaap mej. R. A., apothekersassistente, Groenrfiarkt 11. Schaap, geb. Schaap, wed., Laarstraat 24. Schaap veld B. J. J., handelsreiziger, Graaf Ottosingel 89. Schaapveld, geb. Lier, B. J. J.. costuumnaaister, Graaf Ottosingel 89. SCHAAPVELD Gebr., Roodetorenstraat 19, tel. 426. Likeuren Wynen Limonades. Schaapveld H., vischhandelaar en bierbottel., Halterstraat 31. Scbaarman mej. E. C., St. Elisabethsgesticht. Schaffer J., arbeider, Kolenstraat 4b. Schaffer P. J., Dieserstraat 52. Schaffers Th. R., machinist S.S., Graaf Ottosingel 107. Schaik A. van, arbeider, Weg naar Voorst 26. Scharff F. W., zadelmaker, Laarstraat 102. Scharrenberg D. A., letterzetter, Rozengracht 21. Scharrenberg D. G., kantoorbediende, Warnsv. Weg 12. Scharrenberg, geb. Hulscher, wed. J., in suikergoed, Rijkenhage 45. Abonneert u op de ZUTPHENSCHE COURANT, f 1.50 per kwartaal, per post f 1.875. ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. 105 Scheephorst, geb. Wiederstein, wed. J., Spittaalstraat 101. Scheephorst J. P., opperman, Halvemaanstraat 40. Scheer A. F. van der. handelsagent, Berkelkade 9, tel. 427. Scheerder W. P., pakhuisknecht, Achterhoven 1. Schegget, geb. ten Thfie, G. J., Polsbroek 136. SCHEGGET Jr., J. ter, Rozengracht 13, Marchand-TaiUeur, Heeren- en Dameskleeding naar maat. Schegget J. ter, logementhouder, Barlheze 36, tel. 445. SCHEGGET J. ter, Brugstraat 3, tel. 120. Bierhandel en Limonadefabriek. Schegget Jzn., Joh. ter, barbier, Spittaalstraat 108. Schegget J. W. ter, opperman, Groenesteeg 97. Schellenberg G. C. A., in cacao, Nieuwstad 47. Schellenberg mej. H. S., in sigaren, Nieuwstad 47. SCHELLENBERG, Fa., Nieuwstad 47, lel. 69. Magazijn van fijne Sigaren en Sigaretten, Cacao en Chocolade. Schellevis W., handelsreiziger, Laarstraat 60. Scheltens mej. D„ directrice ziekenhuis, Coehoornsingel 3. Scheltens H., directeur van den proeftuin, Weg n. Laren 143. Scheper van Essen D., kleermaker, Spittaalstraat 7. Scheperkamp G. J., schilder, Polsbroek 223. Schepers F., Bornhof. Schepers H., brugwachter S.S., Stationsweg 14. Schepping EIstadstimmerman, Wambuisstraat 1. Scherer F. K. O., kantoorbediende, Spittaalstraat 17. Scherer R., concierge rijksbelastingkantoren, Kuiperstr. 23. Scherpenhuizen A., verver, Polsbroek 130. Scherpen huizen F. J. P., voerman. Heukestraat 12. Scherpenhuizen H. W. J., arbeider, Polsbroek 221, Scherpenhuizen J. F., arbeider, Polsbroek 60. Scherpenhuizen, geb. Kramer, wed. H. W. J., Polsbroek 169. Scherpenhuizen M opperman, Reinmakershoek 5. Schiermeijer J. W., sigarenmaker, Hoogestraatje 83. Schifferstein J. M., schoenmaker, Groenesteeg 50. Schildwacht, geb. Reidels, wed. E. B., Hoogestraatje 5. Schildwacht J. H., arbeider, Hoogestraatje 19. Schillemans H. G. J., uitgever, Houtmarkt 66, tel. 202. Schillemans W. J., boekdrukker en uitgever (eigenaar der firma W. J. Thieme Cie), Stationsplein 9, tel. 53. Schilten, geb. van Mullen, wed. H., Laarstraat 110. Schimmel, geb. Pasman, wed. G. J., Paardenwal 4. Schinkel A., arbeider, Hoogestraatje 67. Schipper G., Weg naar Laren 173. Zij wordt gelezen in de Graafschap en Twenthe.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1918 | | pagina 57