98 ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. Prost J. A., concierge Volkshuis, Houtmarkt 62. Prudon G. L., smidsknecht, Weg naar Laren 181. Pusters Jr., F. F., stoelenmaker, Lievenheersteeg 23. Puit T., kantoorbediende, Zaagmolenweg 8. Puister J., mandenmaker, Achterhoven 56. PIJLGROMS L., Accountant. Martinetsingel 11, tel. 193. Pijnappel G. H. J., petroleumventer, Dieserstraat 48. Pijnappel H. J., boterhandelaar, Nieuwstad 10, tel. 270. Q. Quakernaat G., scharenslijper, Rijkenhage 53. Quanjer mej. M. M., muziekonderw., Lombardsteeg 4. R. Raa ten J. G., opzichter teekenaar gem.werken, Komsteeg 6. Ruad, geb. Mulderije, wed. PI. J Groenesteeg 118. Raadersma, wed. J. R machinebreister, Vaaltstraat 11. Raalten mej. A. van, Rozenhoflaan 25, tel. 288. Radstake G., broodventer, Vijf morgen straat 1. Radstake, geb. Abrahams, wed., Hoogestraatje 24. Raket J. H., bankwerker, Nieuwstad 91. Ram L., Bornhof. Rambonnet C. L., uitgever, Oudewand 25, tel. 93. Rappard Mr. Dr. W. Ridder van, rechter arr. Rechtbank, Deventerweg 41, tel. 417. Ras mej. Th. F. de, St. Elisabethsgesticht. Rechteren Limpurg Graaf W. C. van, IJsselkade 21. Recourt, geb. Eikelboom, wed. J. Chr., Spittaalstraat 61a. Reckman H. J. B., kantoorbediende, Spittaalstraat 26a. Reeken, geb. Wisseborn, Johanna W., Groenesteeg 118. Reeken J. J, van, meubelmakersknecht, Dieserstraat 21. Reekers dames FJ. Th. en M. E. B., St. Elisabethsgesticht. Reenen B. van, Bornhof. Reesinck F. G. A., fotograaf en fotohandel, Brugstr. 1, tel. 129. REESINCK fa. J. C., Brugstraat 1, tel. 129. Hofphotograaf en Photo-Handel, gevestigd 1863. Reesinck J. C., Berkelkade 1. Reesinck mej.- C. G. A., Berkelkade 1. Reesinck mej. G. M. A., Berkelkade 1. Abonneert u op (le ZUTPHENSCHE COURANT, f 1.50 per kwartaal, per post f 1.875. ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. 99 Reesink A. J. H., metselaar, Laarstraat 75, tel. 450. Reesink, geb. Haijtink, wed. C., Laarstraat 75a. Reesink H. J., Kanonsdijk 92, tel. 192. Reesink H. W., koopman in Ijzerwaren, Rozenhofl. 11, tel. 378. Reesink mej. H. J., Kanonsdijk 92. Reesink mej. J. P.. agentesse, Groenmarkt 31a. Reewinkel H., schilder, Laarstraat 6. Regteren, geb. Albers, wed. J. vwerkvr., Kreynckstr. 14 Reichman H. J., handelsbediende, IJsselkade 14. Reinders, geb. v. Aanholt, wed A. J., Kuiperstraat 16. Reinders B. C., varensgezel, aan boord. Reinders W., Jacob Damsingel 1. REINDERS MULDER Firma, Halterstraat 23. Huis-, Rijtuig- en Plafondschilders. Handel in Glas- en Verfwaren. Reinds A., arbeider, Hagepoortplein 1. Reinds E. J., Bornhof. Rekers, geb. v. Dongeren, W., Weg naar Voorst 40a. Remmelink, geb. Poeiert, wed. F. GBornhof. Remmelink F. G., seinwerker S S., Weg naar Laren 127. Remmelink F. G., smid, Graaf Ottosingel 143. Remmelink F. G., chef tram Z. E., Graaf Ottosingel 103. Remmelink H. J., brievenbesteller, Buitensingel 196. REMMELINK J., Groensteeg 51, tel. 592. Stoom-, Grof- en Kachelsmederjj. Adres voor aannemers Remmelink W., kantoorbediende, Gr. Ottosingel 103. Remmelink W., 2e klerk gasfabriek, Graaf Ottosingel 103. Remmers, geb. Brinkman, wed. J. P. F., Roodetorenstr. 28. Remmers E. E. J., kuiper, Roodetorenstraat 28. Renes J., ladingmeester S.S., Halterstraat 25. Rengs J., controleur distr. bureau, Zaagmolenweg 17. Renken M. J. A., kantoorbediende, Nieuwstad 61a. Rensen D., treinsmid H.IJ.S M., Hoogestraatje 108. Rensink, geb. Brester, wed. P. J., Kanonsdijk 52. Renssen R., leeraar ambachtsschool, Weg naar Laren 18. Relleke mej. A. G. M., St. Elisabethsgesticht. Resink J., Oudewand 15. Reudink A. J., handelsreiziger, Badhuisweg 5. Reugebrink A., arbeider, Geweldigershoek 4. Reuvekamp W. F., in groenten en fruit, Oudewand 48. Revelman, mej. A., Berkelkade 8. Revelman, mej. C. P., Lange Hofstraat 34. Revelman, dames H., G. W. en M., Marschpoortstraat 8a. Revelman H., drogist, Groenmarkt 29, tel. 303. Zij wordt gelezen in de Graafschap en Twenthe.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1918 | | pagina 54