96 ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. Plagman, geb. van Zon, wed. D. J., Weg naar Voorst 126a. Plant H. J., reiziger in granen, Laarstraat 68. Planting BBuitensingel 108. Plettenberg F., zand baggeraar, Noorderhaven 7a. Plettenberg G., zand baggeraar, Marschweg 18. Plettenberg M. J., torenwachter, Dieserstraat 17. Plettenburg A., schrijnwerkersknecht, Lievenheersteeg 19. Plieger S., machinist S S., Laarstraat 30. Pliester B. D., boekbinder, Rijkenhage 25. Ploeg A. J., ass. posterijen, Kanonsdijk 76. Pluer E., St. Elisabethsgesticht. Pluer P., arbeider, Donkeresteeg 15. Plugers K. Jsigarenmaker, Bornhof. Plijter G.,' arbeider, Groenesteeg 184. POEL Th. V. D., Markt 69, tel. 517. In Rijwielen. Poelder A., uitdrager, Beekstraat 24. Poelder J. A., stucadoor, Nieuwstadskerksteeg 9a. Poelder J. P., wijnkoopersknecht, Kuiperstraat 34a. Poelder P., Geweldigershoek 4. Poelman J., bakker, Zaad markt 90, tel. 483. Poestkoke J., beëedigd klerk Arr. Rechtb., Walstraat 13. Poestkoke J. F., koster der Luth. kerk, Korte Beukerstr. 15. Pohlman A. W., bediende, Melatensteeg 56. Pohlman D. A., rijwielhersteller, Paardenwal 35. Pol, geb. Doorspiek, wed. J., Sareptastichting. Polak, geb. Cohen, wed. C., Graaf Ottosingel 165a. Polak J., ambtenaar S.S., Laarstraat 63a. POLAK Jr., S., Barlheze 32, Tel. int. IS. Handel in Binnen- en Buitenl. Vruchten, Visch en Groenten. Polder PI., schrijnwerker, Bornhof. Polder J., lompensorteerder, Polsbroek 71. Polko B. J., kok Gaarkeuken, Kreijnckstraat 3. Polko, geb. Sikkink, wed. B. J., Groenesteeg 118. Polko G. J., kleermaker, Armenhage 2. Polko Johanna M., kermisreizigster, woonwagen. Poll G. J. v. d., kleermaker, Marschpoortstraat 18, tel. 40. Pollen, geb. Tigchelman, wed. A. M. H., Nieuwstad 29. Pollen mej. L. M. H., onderwijzeres, Nieuwstad 29. POLMAN J. W., Oudewand 9, tel. 330. Lood- en Zinkwerlter, Gas- en Waterfitter. Aanleg van Electrischo Bellen en Bliksemafleiders. Electrische Licht- en Krachtinstallaties. Polman Th. B., leerlingmachinist S.S., Rozengracht 10a, Pompe J. G., landmeter b. h. kadaster, Deventerw. 115, tel. 246. Adverteer in de ZUTPHENSCHE COURANT. ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. 97 Ponsen W. A. S., pachter Buitensocieteit, Coehoornsingel 1. Pontfort, geb. Dietz, wed J., Weg naar Laren 123. Pontfort W. W behanger, Weg naar Laren 123. Poort A. J van der, kelner, Rozengracht la. Poort G. L. van der, koopman in groenten, Laarstraat 131. Poort J. M. v. d., schrijnwerker, Tadamasingel 21a. Poort, geb. de Reus, mej. A. J., in garen en band, Rozengr. la. Poortman mej. R., officier Leger des Heils, Hagepoortplein 4a. POPPE J. A., Turfstraat 7. Manufacturen- en Beddenmagazijn „De Nieuwe Winkel". Portheine mej. A. H., Vischpoortplein 3. Portheine Hzn., L., graankoopman, Vischp.plein 3, tel. 205. Portheine L., adm. der spaarb.ver., Beukerstr. 58, tel. 183. Post mej. C., St. Elisabethsgesticht. Post Gopperman, Groensteeg 110. Post G. J., opperman, Bornhof. Post G. A. van der, sigarenmaker, Noorderhaven 9. Postma A. Jtabakskerver, Vijfmorgenstraat 12. Postma Hsteenhouwer, Polsbroek 256. Postma J., poetser H.IJ.S M., Weg naar Voorst 49. Postma S., leeraar H. B. S., Kuiperstraat 41. Postma D., koetsier, Barlheze 27d. Postma J., houthandelaarsknecht, Tadamasingel 44. Pothoff J. W., directeur Van Gend Loos, Groenmarkt 22. Pothoven H., bakker, Dieserstraat 10 Pothoven W., arbeider H.IJ.S.M., Baankstraat 6. Postma W. D., handelsreiziger, Weg naar Voorst 5. POTMA, Wed. P. T., Nieuwstad 5. Magazijn van Luxe- en Huishoudelijke Artikelen. Poutsma F. F., in meubelen, Beukerstraat 30. Prange H. J., bankwerker S.S., Dieserstraat 78. Prenger, geb. Bothe, wed. B, J. P., St. Elisabethsgesticht. Prescott mej H B., Coehoornsingel 26. Priester J. de, bouwkundige S.S., Coehoornsingel 86. Prinsen J. A. R., ambtenaar rijkswaterstaat, Zaadmarkt 86a. PRINSEN Firma P., Zaadmarkt 86, tel. 8. Hofleverancier van H. M. de Koningin. Slager in Rund- en Kalfsvleesch. Pröpper H. H. L., chef de bureau S.S., Vischpoortplein Ha. Proost C. M., verpleegster, Coehoornsingel 3. Prost G., tuinman, Hoogestraatje 34. PROST G. W.. Bloemist, Hoogestraatje 36a. Aanleggen en onderhouden van Tuinen. Zy wordt gelezen in de Graafschap en Twentke. 1918 7

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1918 | | pagina 53