82 ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. Mattheij, geb. Rouwenhorst, A. A. M. Chr. E., Weg naar Laren 170. Maurer, geb. Hojel, wed. L., Deventerweg 133, tel. 273. Mazee mej. W. Th., Rozengracht 5. Meeraelink H. J., spoorwegarbeider S.S., Weg naar Laren 237. Meent A. van de, tuinman, Tadamasingel 50. Meent Jr., A. van de, winkelchef, Groenmarkt 6. Meent mej. R. van de, Nieuwstad 55. Meent G. J. van de, onderwijzer, Tadamasingel 50. Meent W. van de, commies H. IJ. S M., Tadamasingel 50. Meer D. v. d., in agenturen, Tadamasingel 52. Meer P. van der, arbeider, Weg naar Voorst 122. Meerendonk W. van den, metselaar, Groenesteeg 182. Meerstadt Sr., A., Houtmarkt 60. MEERSTADT Jr., A., Slager in Rund- en Kalfsvleesch. Houtmarkt 60, tel. 66. Meerstadt, geb. Oudenampsen, wed. A., Zaadmarkt 83. Meerstadt A. E., spekslager, Schupstoel 7. Meerstadt mej. C. A., Lange Hofstraat 28a. Meerstadt C. H., slager, Zaadmarkt 86a. Meerstadt D., in vleeschwaren, Turfstraat 18a. Meerstadt G., kantoorbediende, 1ste Pofferdijkdwarsstraat 38. MEERSTADT Fa. G. J., Beukerstr. 54. Tel. 388. Varkensslager. Handel ln fjjne Geld. Vleeschwaren. Meerstadt J.W.Gzn., G. J., spekslager, Schupstoel 7, tel. 388. Meerstadt G. J., Coehoornsingel 18. Meerstadt G. J., kantoorbediende, Waterstraat 45. Meerstadt J., Oudewand 2. Meerstadt J. H., spekslager, Frankensteeg 7, tel. 240. Meerstadt J. W. G., veearts, Broederenkerkstraat 2a. Meerstadt, geb. Tragter, wed. M., Rijkenhage 8. MEERSTADT fa. ARN., Frankensteeg 7, tel. 240. Varkensslagerij. Handel in Fjjne Versche en Gerookte Vleeschwaren. Meerten H. C. van, winkelbediende, Dieserstraat 58. Meester, geb. Remmers, wed. F. R., Marschweg 77. Meester mej. J. H., Marschweg 77. Meeuwenberg J., magazijnmeester, Weg naar Warnsveld 32. Meeuwsen F. C. H., journalist, Houtmarkt 71. Meeuwsen, geb. Meijerink, wed. J. H Beekstraat 16. Meeuwsen N. A., kruidenier, Houtmarkt 71, tel. 130. Mei H. van der, amanuensis-concierge rijkslandbouwwinter- school, Rozengracht 8a. De Zutphensche Courant is het meest gelezen blad ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. 83 Meiling J. B. Nieuwstad 55a. Meilink, geb. Keizer, J. G., Halvemaanstraat 2. Meinders mej. G., St. Elisabethsgesticht. Meindersma E. J., adj. commies ter secretarie, Laarstraat 7 Meinen G., schipper, aan boord. Meinesz mej. M., Houtmarkt 68. Meinsma Dr. K. O., leeraar a. h. Gymnasium, Halterstr. 20. Meinster A., uitgever, Oudewand 25. Mekeren B. van, kleermaker, Kolenstraat 24. Mekking mej. H. J. F., leerares vakschool voor meisjes Deventerweg 4. Mellet H. C.. leeraar in het Fransch a.d. H.B.S., Turfstraat 21. Meilink A., onderwijzer, Beukerstraat 93a. Meilink mej. A. J., Groenmarkt 33. MELLINK fa. W. C., Hofleverancier, K. Hofstraat 10. Oudst bekend adres voor Lederwerk. Alleenverkoop van de „Onoto" zelfvuUende vulpenhouder. Kantoor-, schrijf- en bureaubehoeften. Speciaal adres voor alle mogelHke bouwkundige teekenbehoeften. Meilink A. L., boek- en kunsthandel, Korte Hofstraat 10. Meilink mej. J. C. en J. G., costuumnaaisters, Nieuwstad' 91. Meilink J. G., 1ste luit. magazijnmeester genie O.-I. Rozenhoflaan 15a. Meilink J. J., Zaadmarkt 98. Meilink, geb. van der Worp, wed. J. G., in mode-artikelen Groenmarkt 18 Memelink G. J., koster der Groote Kerk, Kerkhof 9. Memelink Jr., J., landbouwer, Rijkenhage 32. Menger, geb. Hiddink, mej. M., Warnsv. Weg 12. Menger, geb. Berendsen, wed. W., Stationsweg 21. Menk M. A., slager, Laarstraat 85, tel. 332. Menkhorst, geb. Bokslag, wed. J. W., Polsbroek 18. Mensink G. J., pakhuisknecht, Warnsv. Weg 146. Mensiuk G. J., opzichter gemeenteplantsoenen, Hoornwerk 36a. Mensink H. A arbeider, Achterhoven 58. Mensink J., letterzetter, Bornhovestraat 41a. Mensink J. W., onderwijzer, Graaf Ottosingel 73. Mentink B. J., smid, Schupstoel 12a. Mentink Gonderwijzer, Waterstraat 38. Meppelink E., arbeider, Akkerstraat 13. Meppelink H., rangeerder S.S., Tadamastraat 2. Meppelink H. H., arbeider gemeentereiniging, Akkerstraat 15 Mertens J. W., geagreëerd klerk bij de rijksbel., Laarstraat 90.' Meuleman, geb. de Wild, wed. G. W., costuumn., Laarstr. 30a. in het oosten van Gelderland.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1918 | | pagina 46