78 ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. Linden H. van der, landbouwer, Spittaalstr. 97. Linden J. C. H. v. d., kok i. d. strafgevang., Buitensingel 80. Linden mej. W. S. M. van der, Nieuwstad 87. Lindenberg G. J. van, landbouwer, Weg naar Voorst 106. Lindenberg L. van, landbouwer, Groenesteeg 109. Lindenhout mej. A. A. van het, Deventerweg 83. Lindner K., lijnwachter rijkstelegraaf, Hoornwerk 20. Lint W. van, Lange Hofstraat 21a. Lintel H. J. A. M., lijnwachter rijkstelegraaf, Emm. Weg 24. Linterman, geb. Jansen, wed. H., Berkelsingel 80. Linterman, geb. Bielderman, wed. J. H., Weg naar Laren 172. Lintvelt A., stukadoor, Tadamasingel 58. Lintvelt H., arbeider aan de gasfabriek, Tadamasingel 71. Lintvelt Jzn. J., pakhuisknecht, Polsbroek 207. Lintvelt J., timmerman, Graaf Ottosingel 49. Lintvelt, geb. van Toll, wed. M., Gasthuisstraat 18. Lippinkhoi D. J., arbeider, Groenesteeg 100. Lippinkhof L., venter, Polsbroek 232. Lipschits G. H., in fruit, Spiegelstraat 42. Lipschits M., koopman, Rijkenhage 40. List mej. N., St. Elisabethsgesticht. Lobart H. B., verver, Molenbeekstraat 1. Lobart, geb. Lansink, wed. H. B., Nieuwstad 70. Locher, geb. Russer, wed. A., Ruitershofje. Lodewijk mej. Chr. L., Bornhovestraat 17. Lodewijk P., Bornhovestraat 17. Loef Schuphoven, geb. Meuleman, wed. R. G., Berkelkade 3. Loenen G., chauffeur, Lange Hofstraat 6a. Loenen P. van, manufacturier, Laarstraat 71. Löffler, geb. van Tongeren, wed., Berkelsingel 72a. Lohrber A. O. C., venter, Groenesteeg 70. Lok G., kantoorbediende, Kanonsdyk 70. Lok J.. Born hof. Londen E. van, stoelenmatter, Donkeresteeg 19. Londen J. A. van, stoelenmaker, Spiegelstraat 28. Londen W. J., van, arbeider, Donkeresteeg 25. Loo A. van, Havenstraat 24. Loo, geb. Schoemaker, wed. D. J. van, Tadamastraat 9. LOO D. J. VAN, Coehoornsingel 12, Architect. M. B. V. A. Tel. 261. B Kantoor 912 en 25. B Loo E. van, kommies dir. belastingen, Buitensingel 114. Loo J. P. van der, L. Hofstraat 13. Loo J. W. van, schilder, Schupstoel 14. Looman G. J., bakker, Spittaalstraat 29, tel. 446. Adverteer in de ZUTPHENSCHE COURANT. ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. 79 Looman, geb. Groenemeijer, wed. G., Beukerstraat 77. Loos H. A., coupeur, Tadamasingel 51a. Looij D. de, Nieuwstad 32a. Losscher C. F., opperman, Laarstraat 39. Losscher J. M., in parapluies, Polsbroek 53. Lötjen C. L., magazijnknecht, Broederenkerkplein 7a. Lourens W., arbeider, Hoogestraatje 28. Lourens Jr., W., bediende melkinrichting, Beekstraat 27a. LUBBE J. G. VAN DER, (voorheen A. Leautaud), Beukerstraat 65 en 67. Parapluies, Kinderwagens, Mandewerk en Rietmeubelen. Lubben F., asp. lijnwachter rijkstelegraaf, Laarstraat 63. Lubberhuizen B.. bakker, Groenesteeg 188. Lucassen A. J., stucadoor, Kruisstraat 44. Luchtenberg R. L. A., ambtenaar S.S., Vischpoortplein 13. Lugthart J., wagenmaker, Graaf Ottosingel 171. Lukassen, geb. Zeissink, wed. G., Graaf Ottosingel 175. Lunenberg J. J. Th. van, hoofd R.C. Jongensschool, Tengnagelshoek 7. Lusink G., procuratiehouder, Turfstraat 41a. Lutgerhorst A., arbeider S.S., Warusv.weg 17. Lutgerhorst, geb. Hilbers, wed. W., Rijkenhage 30. Luth mej. A. G., leerares landbouwhuishoudonderwys, Laarstraat 60. Luijken Aarbeider, Komsteeg 2. Luyken H., stoker, aan boord. Luijkman D., landbouwer, Achterhoven 52. Luijt B., sigarenmaker, Buitensingel 76. Lynden mr. dr. R. W. baron van, gemeente-secretaris, Coehoornsingel 32, tel. 425. Lijsen A., houthandelaar, Coehoornsingel 82a. Lijsen mej. C. H., Houtmarkt 58. Lijsen D., Berkelkade 9. Lijsen mej. E. H. J., Coehoorsingel 84. Lijsen G., houthandelaar, Stationsplein 2, tel. 171. Lijsen firma G. J., houthandel, Laarstraat 16, tel. 87. Lijsen M. G. A., fruitkweeker, Coehoornsingel 98. Lijsen mej. R. A. J HCoehoornsingel 84. Lijser J. Chr. M., orgel- en pianohandelaar, Sprongstraat 15. Lijzen, geb. Gerrits, wed. A., Marschweg 81. Lijzen mej. E. H., Laarstraat 55. M. Maaldrink G. L., dir. Amsterdamsche Bank, Deventerweg 28. tel. 584. Zij wordt gelezen in de Graafschap en Tweuthe.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1918 | | pagina 44