70 ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. Kramer mej. A. B. A., Sareptastichting. Kramer H. J., stoelenmaker, Lievenheersteeg 111. Kramer Jr., H. J., Bornhof. Kramer J., remmer S.S., Melatensteeg 17. Kramer J. A. H., schoenmaker, Tengnagelshoek 1. Kramer J. H. A., schilder, Lievenheersteeg 28. Kramer K., labrik. v. wollen en kat. goederen, Brugstr. 4a. Kramer W., Spittaalstraat 59. Kranen J. van, houtkoopersknecht, Marschweg 55. Kranen J. W. van, handelsreiziger, Marschweg 64. Kranenburg G. J. H., timmerman, Buitensingel 44. Kranenburg J., arbeider, Polsbroek 147. Kranenburg W. B., machinist, Roodetorenstraat 11. Krasenberg G. W., timmermansknecht, Bornhof. Krasenberg. geb. Timan, wed. HWarnsv. Weg 24. Krasenberg J., boekbinder, Beukerstraat 83. Krassenberg A., schoenmaker, Komsteeg 4. Kr^ssenberg W. J., arbeider, Achterhoven 54. Kreek A. de, lompensorteerder, Polsbroek 31a. Kreek J. de, stucadoorsknecht, Polsbroek 186. Kremer C.; schipper, aan boord. Kreukniet J., godsdienstonderwijzer, Visch poort plein 12a. Kreulen J. W., onderwijzer, Leeuweriklaan 2. Kreunen G., krantenbezorger, Lievenheersteeg 16. Kreusen H., caféhouder, Pelikaanstraat 6. Kreusen H., Bornhof. Kreusen W., remmer S.S., Groenesteeg 56. Kreijenbroek, geb. Oudenampsen, wed. C. L., Rijkenhage 5a. Kreijenbroek mej. F. G., onderwijzeres, Rijkenhage 5a. Kreijenbroek Jbanketbakker, Groenmarkt 10, tel. 315. KREIJENBROEK Fa. Wed. C. L., Markt 10, tel. 315. Luxe Brood- en Beschuitbakkery. Banket. KREIJENBROEK Fa. Wed. C. L., Turfstraat 37, tel. 311. Banketbakkerij Kokery. Kreijenbroek J. G banketbakker, Turfstraat 37, tel. 311. Krieger mej. A. C., Ruitershofje. Krieger, geb. Hammerman, wed. A. W., Spittaalstraat 35a. KRIKKE G., Laarstraat 15. Kruidenierswaren Handel in alle soorten Brandstoffen. Krikke, geb. Zwiers, wed. W., kruidenierster, Polsbroek 167. Kroes G., schoenmaker, Groenmarkt 45. Kroesen mej. Th. W., St. Eliaabethsgesticht. Kroeskop J., winkelier in galanterieën, Beukerstraat 18. De Zutpheiische Courant is liet meest gelezen blad ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. 71 Kroeze mej. J. J., teekenonderwijzeres, Kattenhavenstraat 3. Kroezeman, geb. Wessels, wed. H., Bakkerstraat 5a. Kronenberg, geb. Rouwenhorst, wed. J., Rijkenhage 51. Kronenburg J. A. A. J., manufacturier, Beukerstraat 21. KRONENBURG L. M., Beukerstraat 21. Specialiteit in Luiermandsartikelen. Kros mej. J. Ph., modiste, Zaadmarkt 105. Krosse G., magazijnknecht, Polsbroek 78. Kruitbos H. J. G., slagersknecht, Warns. Weg 38. Kruitbosch B., kantoorbediende, Geweldigershoek 2a. Kruitbosch H., schoenmaker, Warnsv. Weg 78. Kruitwagen mej. A. M., Beukerstraat 21. Krukziener M., pettenmaker, Tadamastraat 17a. Krukziener M. A., pettenmaker, Graaf Ottosingel 23. Kruijff, geb. Fleming, wed. W. H. de, Geweldigershoek 3. Kruys Voorberge J., directeur der ambachtsschool en der burgeravondschool, Deventerweg 55. Kuhn mr. C. H., plaatsverv. directeur van een kassierskantoor, Vischpoortplein 2. Kuip D. van der., boekbinder, Warns. Weg 88. Kuip E. J. van der, brievenbesteller, Warnsv. Weg 28. Kuip R. van der, arbeider, Hoogestraatje 49. KUIPER H., Waterstraat 38, tel. 470. Brood- en Beschuitbakker. Kuiper H. G., bakker, Barlheze 31. Kuiper J., bakker, Nieuwstad 34. Kuiper Johanna, Halvemaanstraat 44. Kuipers H., rentm. van het Bornhof, Zaadmarkt 101, tel. 78. Kuipers H., Marschweg 12. Kuipers J. N. P., arbeider, Spiegelstraat 16. Kumpe, geb. Lasonder, wed. J. G., Hoornwerk 21. Kun mr. J. H. C. M. v. d., subs.-offic. v. Justitie, Markt 91. Kupers B. W., arbeider, Polsbroek 54. Küper mej. H., St. Elisabethsgesticht. Kurtz A. J., brievenbesteller, Roodetorenstraat 3a. Kurtz E., letterzetter, David Evekinkstr. 1. Kurtz Th. J., ambtenaar S.S., David Evekinkstraat 1. Kuijk B., winkelier in schoenen, Groenmarkt 43. Kuijk, geb. Mulder, wed. H. W. van, Kruisstraat 80. Kuijper gez. C. en M., Bornhovestraat 39. Kuijper G. J., kantoorbediende, Oude Touwbaan 14. Kuijper, geb. Wijgman, wed. J. A., tapperij, L. Hofstraat 6. Kuijper J. C., photograaf, Bornhovestraat 33. in liet oosten van Gelderland.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1918 | | pagina 40