52 ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. Hiddink D., kanthouwer, Polsbroek 15. Hiddink D. W., voerman, Born hof. Hiddink H. J., pakhuisknecht, Weg naar Laren 217. Hiddink J. Chr., stukadoor, Oudewand 46. Hiddink W. F., slagersknecht. Warnsv. Weg 202. Hiemstra M., slager, Bornhovestraat 41, tel. 490. Hietberg M. J., kruidenier, Sprongstraat 2. Hietbrink D. J., Oudewand 12a. Hietbrink H., agent van politie, Vijfmorgenstraat 17. HIETINK J. H., Coehoornsingel 80, tel. 456. Brandverzekering „L'Union". Ongelukken en Inbraakverzekering „Providentia". Hietkamp Chr., employé korps wielrijders, Leeuwerikstraat 3. Hilbers G. M„ Frankesteeg 4. Hilbers, geb. Pollmann, wed. H. J. I., St. Elisabetsgesticht. Hilbers mej. J. C. W. en A. H.,costuumnaaister,Frankenst. 4. Hilbers M. A., schoenmaker, Rijkenhage 30. Hilgers G. J.. visscher, Graai Ottosingel 11. Hilgers J., timmerman, Weg naar Emmerik 43. Hilgers J. A., landbouwer, Hoogestraatje 71. Hille, geb. van Woudenberg Hamstra, wed.J.W.van. Dev.weg 21. Hillege H. Th., stoker a. d. gasfabr., Melatensteeg 37. Hillen J. H., wachtmeester fourier der huzaren, Kerkhof 5. Hilst H. J. van, meubelmakersknecht, Warnsv. Weg 124. Hilwig G. N., kapitein wielrijders Coehoornsingel 44. Hissink G., landbouwer, Roodetorenstraat 12. Hissink, geb. Nijland, wed. G.. Kuiperstraat 17. Hissink Jansje, Frankesteeg 15. Hissink, geb. de Bruijn, wed. P. L., Lange Hofstraat 22. Hissink, geb. Peperkorl, wed. R., Korte Beukerstraat 13. Hissink W., landbouwer, Roodetorenstraat 12. Hoefman D., tuinman, Lievenheersteeg 103. Hoefman Jr., D, beambte eener petroleummaatschappij, Graaf Ottosingel 27. Hoefman J. H. Lbrievenbesteller, Warnsv. Weg 136. Hoefman W. H., behanger, Lievenheersteeg 103. Hoegen R., slagersknecht, Buitensingel 50. Hoek A. v. dkantoorbediende, Waterstraat 22. Hoeksema P., rijksklerk dir. belastingen, Lievevrouwenstr. 14. Hoeksma J., hulplijnwachter rijkstelegraaf, Waterstraat 24. Hoekstra F., onderwijzer, Nieuwstad 64. Hoekstra W., onderwijzer, Beukerstraat 16. HOEKSTRA GEBR., Nieuwstad 64. Orgel- en Finnohande!. Hoenink F. E. J., timmerman, Vijfmorgenstraat 3. De Zutphensche Courant is liet meest gelezen blad ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. 53 Hoeré F., straatmuzikant, Hoogestraat 44. Hoetink A. W., colporteur, Marschpoortstraat 14. Hoetink E., fruithandelaar, Halterstraat 16a. Hoeve, geb. Jonker, wed. A. ter, Graaf Ottosingel 87. Hoeven Chr. v. d., machinist rijkswaters!,., Weg n Voorst 7 Hoeven, geb. Meijer, wed. H. W., Barlheze 13a. Hoevers A. H., letterzetter, Halvemaanstraat 36c. Hoevers F., wisselwachter S.S., Weg naar Laren 213. Hoevers G., magazijnmeester, Dieserstraat 62a. Hoevers H. J., stadsarbeider, Lijnbaanstraat 12. Hoevers J., boekhouder, Halvemaanstraat 36c. Hoevers J. W., wisselwachter S.S., Weg naar Laren 239. Hoevers J. W., houthandelaarsknecht, Marschweg 72. Hoewijk G. E. van, kantoorbediende, Buitensingel 72. Hofenk A., broodbakker, Vliegendijk 5 Hofenk H. J., landbouwer, Vliegendijk 5. Hoff Jan, in rieten stoelen, Lunettestraat 10. Hoff van 't, A. J. H., kantoorbediende, Havenstraat 15. Hoffe B. van, arbeider, Melatensteeg 4. Höfer, geb. van Ettinger, M. E. A., Frankesteeg 8. Hoffman, geb. Mast, wed. J., Oudewand 2. Hofman H., behangersknecht, Groenesteeg 54. Hofman H„ kleermaker, Berkelsingel 90. Hofman J. H., scharenslijper, Polsbroek 202. Hofman J. W., brievenbesteller, Spittaalstraat. 33a. Hofman L„ koopman in oudheden, Barlheze 77. Hofman L., venter, Barlheze 71. Hofmeijer A. J., rijwielhersteller, Rozengracht 16. Hofmeijer A. J., klompenmaker, Spittaalstraat 91. HOFMEIJER, Spittaalstraat 91. Handel in Aardappelen, Groenten, Fruit. Hofstede E. J., opzichter gasfabr. en waterl., Overwelving 3a. Hoft mej. N., leerares vakschool voor meisjes, Oudewand 15a. Hogenbirk G., arbeider, Halvemaanstraat 47. Hogenkamp W., ondermachinist S.S., Graaf Ottosingel 119. Hogeweij D., bakker, Marschweg 31. Hogeweg D., Coehoornsingel 22. Hogt, geb. Diederiks, wed. H. W. ter, Oudewed 3. Hol, geb. van Enck, R., Achterhoven 27. Hol W. F.. Achterhoven 27. Holkema F. P., boekdrukker, Weg naar Warnsveld 150. Holl W. A. H., Rijkenhage 1. Holleman Dr. E. J. W., arts, IJselkade 17, tel. 170. Hollenga H. D., assuradeur, Marschpoortstraat Ha. in het oosten van Gelderland.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1918 | | pagina 31