32 ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. Eggink G. J., landbouwer, Broederenkerkplein 5. Eggink ook gen. Ikkink H. J., lompensorteerder, Polsbroek 109 Eggink ook gen. Ikkink L., arbeider, Polsbroek 134. E1ERENVERKOOP-VEREENIGING Nederl. Coöp. En Gros en Detail. Marschpoortstraat 8. Telephoonnummer 199. Eikelboom G., arbeider, Weg naar Voorst 27. Eikelboom P., grondwerker, Weg naar Voorst 108. Eimers A., behanger, Warnsveldsche Wee 72. Eimers, geb. Nijland, mej. A., strijkster, Warnsv. Weg 72. Eimers G. E., concierge bij het kadaster, Stationsweg 1. Ek van, geb. Minet, J. W., Barlheze 8. Ekkelboom G. J., arbeider, Meiatensteeg 44. Ekkelkamp Annegien, bediende in de melkinrichting Sehupstoel 1. Elders G. J., stalknecht, Nieuwstadskerksteeg 3a. Eldik A. van, loodgieter, Lange Hofstraat 33, tel. 105. Eldik, geb. Makkink, wed. J. van, Stationsweg 21. Eldik Jr., B. van, winkelier in aardewerk, Beukerstr. 33, tel. 297. Fa BART VAN ELDIK, Hofleverancier. Tel. Int. 297. Magazijn v. Porselein, Kristal, Hulsh. en Luxe Artikelen, volledige Keukenuitrustingen. Eldik, geb. Makkink, wed. B. W. van, Deventerweg 80, tel. 468. B. W. VAX ELDIK. Goud- en Zilversmid. Nieuwstad 50, tel. 244. Eldik D. A. van, loodgieter, Nieuwstad 25. Fa D. A. VAX ELDIK ZOOX, Nieuwstad 25, tel. 323. Lood- en Zinkwerkers, Gas- en Waterfitters. Gasornementen. aanitaire artikelen. Eïectr, Installaties voor licht en kracht. Eldik D. D. van, loodgieter, Marschpoortstraat 7. Eldik, geb. Garsen, wed. J. Ch. van. Groenmarkt 20. ELFEREN N. VAN, Beukerstraat 9. Mr. Timmerman en Aannemer. WerkplaatsRoode Torenstraat 3. Elferink B., opperman, Berkelsingel 108. Elferink, geb. Kreulen, mej. J., winkelierster in garen en band, Sprongstraat J3. Elferink J., Sprongstraat 18. Elferink N., timmerman, Halvemaanstraat 33. Elferink R., chef tram Z. E., Tadamastraat 24. Elhorst H. J., bakker, Weg naar Voorst 18. El horst H. J. K., Coehoornsingel 48. Elhorst H. W., boekbinder, Weg naar Voorst 106a. Abonneert u op (le ZUTPHENSCHE COURANT, f 1.50 per kwartaal, per post f 1.875. ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. 33 Elhorst Ph. J., landbouwer, Weg naar Voorst 10. Elhorst mej. W. W. J. kantoorbediende, Berkelkade 3. Elhorst, geb. Klaassen, wed. W. M., Kruisstraat 14. Elk D. L. van, koopman in granen, Berkelkade 19. tel. 559. Elk dames S. J. en P. M. van, Nieuwstad 72, tel. 431. Elk H. A. A. van koopm in granen, Rozenhofi. 10, tel. 203. Elk J. P. W. van, kassier, Deventerweg 69, tel. 371. ELK Co. J. P. W. VAN, Marschpoortstraat 9. Kassiers en Commissionnairs in Effecten. Telefoon 180. Elk, geb. Küntzel, wed. M. E. C. B. van, Coehoornsingel 4. Elmpt Cbr. van, deken, Tengnagelshoek 9. Elschot H., arbeider, Halvemaanstraat 56. Elschot W., arbeider, Oude Gasthuissteeg 4. Elzas, geb. Godfried, wed. A., Nieuwstad 27. Elzas, geb. Zwartz, wed. J., Deventerweg 81. Elzas I., koopman in leder, Deventerweg 81, tel. 387. Elzas I., handelsreiziger, Rijkenhage 9. Elzas L., koopman in leder, Marschpoortstr. 10a, tel. 224. Elzas Jzn. M., koopm. in gouden en zilverw., Deventerw. 81 tel. 887. Elzas M., koopman in horloges, Nieuwstad 27. Elzas, geb. Serphos, wed. M., Marschpoortstraat 10a. Elzas, geb. ten Bosch, wed. S., in sigaren, Rijkenhage 9. Elzas W., koopman in leder, Marschpoortstr. 10a, tel. 224. Elzas Meijer, Halterstraat 25a. Elze J. H. ten, timmerman, Emm. Weg 36. Elzinga H., kantoorbediende, Beukerstraat 75. Elzinga, geb. Wissink, mej. M. H., winkelierster in mode artikelen, Beukerstraat 75. Embden, J. P. van, venter in manufacturen, woonwagen. Emsbroek H., brievenbesteller, Buitensingel 66. Emsbroek J. W., slagersknecht, Spittaal straat 112. Ernst J. van, arbeider, Lievenheersteeg 35. Enck G. J. van, arbeider, Achterhoven 27. Enck G. J. van, arbeider, Achterhoven 30. Engel C. C. R., Zaadmarkt 99. Engel mej. G. van, Nieuwstad 27. Engel Ph., metselaar, Halvemaanstraat 10. Engelhart mej. A. M. J., leerares vakschool voor meisjes, Turfstraat 6. Engelen, geb. Velthaus, wed. Jhr. Mr. D. O., Coehoornsingel 24, tel, 337. Engelen Jonkvr. L. C. E., Coehoornsingel 24. Engelen A. van, landbouwer, Laarstraat 119. Zij wordt gelezen in de Graafschap Twenthe. 1918 3

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1918 | | pagina 21