20 ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. Brouwer, geb. Zwiers, wed. G-., Polsbroek 155. Brouwer G., schilder, Berkelsingel 11S. Brouwer G., schilder. Rozengracht 11, tel. 425. Brouwer H. G. J., landbouwer, Weg naar Voorst 138. Brouwer H. Th., lompensorteerder, Groenesteeg 32. Brouwer J., landbouwer, Weg naar Voorst 138. Brouwer J., opperman, Beekstraat 33. Brouwer L., opperman, Polsbroek 155 Brouwer S., lompensorteerder, Groenesteeg 4a. Brouwer T.. landbouwer. Weg naar Voorst 138. Brouwer W. F. E., rijksboekhouder, Jac. Damsingel 18. Brouwershaven F. van, meubelmaker, Wambuisstraat 1. Brouwershaven W. van, arbeider, Groenesteeg 123. Broijl G. J., kruidenier, Groenesteeg 19. Bruchem C. II. van, winkelbediende, Baankstraat 15. Bruggeman, geb. Oosterbroek, wed. A., Emm. Weg 24. Bruggen A. W. H. van, kapper, Barlheze 25. BRUGGEN D. A. VAN, Spekslagerij, Barlheze 27, tel. 239. Handel in Versche en Gerookte Vleescliwaren. BRUGGEN E. F. J. VAN, Timmerman, Metselaar en Aannemer, Kuiperstraat 43. Werkplaats en Inrichting voor mach. Houtbewerking, Kuiperstr. 10, tel. 479. BRUGGEN ZONEN F. J. VAN, Barlheze 25. Inrichting voor Scheren en Haarsnijden. Parfumerieën, Toiletartikelen en Scheerbenoodigdheden. GEBRs. VAN BRUGGEN, Barlheze 23. Ruime keuze Glas, Porselein, Inmaakpotten, fijn en grof Aardewerk, Parfumerieën, enz. Bruggen F. J. van, kapper, Barlheze 25. Bruggen mej. H. A. van, Schupstoel 6. Bruggen H. C. van, kapper, Barlheze 23. Bruggen H. J. van, magazijnmeester strafgevangenis, Kolenstr. 8. Bruggen mej. M. B. van, onderwijzeres, Barlheze 27. Bruggink J, kleermaker, Spoorstraat 2 Brugman A. C., lijnwachter rijkstelegraaf, Beukerstraat 81. Brugman F. D., agent eener strijkinrichting, Laarstraat 103. Brugman H. S., kapelaan, Tengnagelshoek 9. Brugman J., machinist melkinrichting, Diezerstraat 6. Bruil W., koopman in fruit, Emm. Weg 52. Bruin H. P. de, timmerman, Graaf Ottosingel 25. Bruin M. J. de, electricien, Vischpoortplein 11. Bruinier W. G. A., officier gez, le klasse, Coehoornsingel 82c. Bruins Dr. D., rector v.h. gymnasium, lJselkade 20, tel. 279. Abonneert u op (le ZUTPHENSCHE COURANT, f 1.50 per kwartaal, per post f 1.875. ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. 21 Bruins mej. H. D., Sarept.-stichting. Bruins H. J., bewaarder strafgevangenis, Wambuisstraat 27. Bruins J. W., rietwerker, Dieserstraat 33. Brummelen A. F. van, portier O. en N. Gasthuis, Gasthuis straat 18. Brummelman E., oppasser, Laarstraat 53. Brummelman J., schoenmaker, Lunettestraat 44. Brummelman R., ladingmeester S. S., Dieserstraat 12. Brünings C. C., kassier, Nieuwstad 65, tel. 280. Brus G. H., bierbottelaarsknecht, Buitensingel 22. Brus G. L., kruideniersbediende, Badhuisweg 1. Brus M., kruideniersbediende, Wambuisstraat 10. Brussel H. B. van, wagenlichter S. S., Groenesteeg 11S. Bruijn E. de, wachtmeester hoefsmid, Reinmakershoek 7. Bruijn J. de, concierge H. B. S., Waterstraat 31. Bruijn J. de, letterzetter, Rijkenhage 22. Bruijn K. de, arbeider, Laarstraat 116. Bruijn K. M. de, barbier, Polsbroek 9. Bruijneels J. H., arbeider tram Z. H., Kreynckstraat 6. Bücker F. A., horlogemaker, Turfstraat 17. Bückmann mej. A. E., verpleegster, Coehoornsingel 3. Budde H., gasfitter, Marschweg 30. Budel A. J., smid S. S., Weg naar Laren 163. Budding E. G., Weg naar Laren 113. Buddingh H., schildersknecht, Donkeresteeg 10. Buddingh J. A., concierge en bode b. d Arr. Rechtbank, Martinetsingel 2. Buenk B. G., huisknecht, Barlheze 93. Buenk L. B., brievenbesteller, Baankstraat 20. Buitenhek A., barbier, Broederenkerkstraat 2. Buitenhek C. G. J, pakhuisknecht, Spiegelstraat 11. Buitenhek 0. J. brievenbesteller, Emm. Weg 37d. Buitenhek mej. C. P. C., wollennaaister, Martinetsingel 3. Buitenhek W., meubelmaker, Berkelsingel 76. Buitenhuis C., beeldhouwer, Kanonsdijk 96. Buitenhuis D., opperman. Groenesteeg 70. Buitenhuis D., magazijnknecht, Halvemaanstraat 25. Buitenhuis G. A., kleermaker, Laarstraat 69. Buitenhuis J., lompensorteerder, Beekstraat 30a. Buitenhuis J. H. G., besteller bij Van Gend Loos, Halve maanstraat 27. Buitenhuis W., schoenmaker, Polsbroek 225. Buitenhuis, geb. Jansen, wed. W., Groenesteeg 118. Buitenkamp E. W., arbeider, Bakkerstraat 11. Bultman mej. M. J., Weg naar Emmerik 5a. Zij wordt gelezen in de Graafschap Twenthe.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1918 | | pagina 15