11 ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. Bogaard-B., kok, Kolenstraat 6. Böhmers H. W., hoofdverpl. krankzinnigengest,, Deventerstr, 4 Bok mej. H. M., huishoudster, Deventerweg 117. Bokem B., manufacturier, Beukerstraat 22. Bokhorst B. J., tuinman, Laarstraat 73. Bokhorst G. A., timmerman, Weg naar Laren 128. Bokkel, W. te, bewaarder der hypotheken, Jac. Damsingel 13. Bokkmga H., bakkersknecht, Groensteeg 130. Bokkinga K., arbeider, Marschweg 10. Boks J., kantoorbediende, beukerstraat 79. Bokslag A., schipper, aan boord. Bokslag A., barbier, Bariheze 64. Bokslag J., schipper, aan boord. Bolck, geb. Grootenhuis, wed. J. H., Diezerstraat 6. Bolk, G. J. A., candidaat-notaris, Tuinstraat 1. Bolland P., bakker, Beukerstraat 31. Bolleman D, L., boekh. b. h. kadaster, Coehoornsingel 82c. Bolscher D. ten, timmermansknecht, Warnsveldsche Weg 66. Bolscher D. G. J. ten, metselaar, Bariheze 91. Bolscher, geb. Jacobs, wed. J. G. J. ten, Bariheze 91. Bolscher, J. G. W. ten, schoenmaker, Nieuwstadskerkstr. 4. Bolten J. A. W., kermisreiziger, Bariheze 38. Bolthof H., Ruitershofje. Bolthof H. J., timmermansknecht, Bornhof. Bomhof Et. J., verpleger, Weg naar Laren 161. Bongers, geb. Schouten, G., Graaf Ottosingel 27. Bongenaar, geb. Heerooms, wed., Waterstraat 21. BONNETERIE (MAG. DE) (E. E. SCHWARZ), Turfstr., 14, Tel. 436. Spec. In Mantels, Costumes en Blouses, Gant-Perrln, Cor- setten en aanverwante Artikelen. Bonté, F. A., kantoorbediende, Stationsweg 25. Bontjema B., kantoorbediende, Groenmarkt 31. Boom A. Th. J. van, scharenslijper, Polsbroek 234. Boom G., slagersknecht, Warnsveldsche Weg 104. Boom H., landbouwer, Donkeresteeg 13. Boon G. J., arbeider, Groensteeg 12. Boon J. G. A., Coehoornsingel 72. Boon W., werkman bij de genie, Hoogestraatje 91. Boorsma Th., arbeider, Halvemaanstraat 2c. Bootsman E. O., Graaf Ottosingel 67. Booij F., Laarstraat 22. Booij G, schipper, aan boord. Booij G., kruidenier, Laarstraat 22. Booij J. J., kruidenier, Laarstraat 22. De Zutphensche Courant is het meest gelezen blad ADRESBOEK VAN ZUTPHEN". 15 Borch R. Ch. P. H. Bar. van der, inspecteur der Nederl. Spaar kas, Weg naar Laren 11. Borg N., arbeider gemeentereiniging, Kruisstraat 16a Born H., lompensorteerder, Beekstraat 30 Born J. W., opperman, Halterstraat 11. Bornewasser J. G. A., onderwijzer, Coehoornsingel 2. Bornewasser mej. P. J., Coehoornsingel 2. Bornewasser, geb. de Sain, wed. P. H. M., Coehoornsingel 2. Bornholt B. J., in galanterieën, Turfstraat 12. Borninkhof G. J., bankwerker S.S., Halvemaanstraat 23. Borninkhof H. J., machinist, Paardenwal 17. Borninkhof J. D., houtdraaier, Laarstraat 35. Borninkhof P., boekbinder, Bariheze 10. Borninkhof W. F., behanger, David Evekinkstraat 13. Bos mej. A., kantoorbediende, Tadamasingel 47. Bos D. A., hoofdopzichter der gemeentel., Tadamasingel 47. Bos H., leerl. machinist S.S., Tadamastraat 18. Bos H. F. C., leeraar H. B. S., Deventerweg 89. Bos, geb. Bekking, wed. H. W., Stationsweg 10. Bos S., lompenkoopman, Polsbroek 222. Bos A. van den, arbeider, Halterstraat 8. Bosboom, geb. Bakker, wed. D. J., Komsteeg 8. Bosboom G. J., schoenmaker, Laarstraat 25. Bosch F., handelsreiziger, Emm. Weg 1. BOSCH H. Turfstraat 4, Brood- Koek- eu Kieingoedbakkerij. Bosch, geb. Bronsink, wed. J. Kruisstraat 29. Bosch A. ten, koopman in brandstoffen, Spittaalstraat 83. Bosch, geb. Hiige, H. A. C., Bornhof. Bosch H. W. ten. brandstoffenhandel. en tapper, Spittaalstr. 53. Bosch S., pakhuisknecht, Hoogestraatje 90. Bosch van den B. H., landbouwer, Bornhovestraat 22a. Bosch, J. W. C. van den, voerman, Kanonsdyk 3a. Bosch, P. A., arbeider, Kanonsdijk 46. Bosch jhr. R. R. van den, Beukerstraat 64. Bosch W. H. van den, caféhouder, Turfstraat 34, tel. 418. Bosheide G. J. van, schilder, Baankstraat 1. BOSHEIDE H. VAN, Spiegelstraat 2a, Huisschilder. Boshuizen J. G., gasfitter, Vliegendyk 7. Bosker M. H., kantoorbediende, Stationsweg 25. Bosma mej. J., kantoorbediende, Vischpoortstraat 3. Bosma mej. Ph., kantoorbediende, Vischpoortstraat 3. in bet oosten van Geldorlaud.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1918 | | pagina 12