W. H. AALDERS - laarstr. si - ZUTPHEN VARKENSSLAGERIJ Zutphensche Begrafenis-Onderneming (J. H. RIENDERHOFF) SCHUPSTOEL 8 TELEFOON 536 1 AGENT van DE PRINS en PANORAMA J- W- NENGERMAN BOEKHANDEL BOEKBINDERIJ ADVERTENTIËN HANDEL IN VERSCHE EN GEROOKTE VLEESCHWAREN ALLES WORDT MACHINAAL GESNEDEN TELEFOON 568 Belast zich met Begrafenissen binnen en buiten de gemeente Op verzoek wordt door deze onderneming, na begrafenissen door haar verricht, een bedrag ter hand gesteld aan de Diaconie waartoe de overledene behoorde. SPITTAALSTRAAT 26 - ZUTPHEN SOLIEDSTE ADRES VOOR HET INBINDEN VAN BOEKEN IN ALLE GEWENSCHTE BANDEN CARTONNEN DOOZEN EN KOKERS, PORTEFEUILLES WORDEN VOÖR ALLE DOELEINDEN, NAAR ALLE GEWENSCHTE OPGAVEN EN MODELLEN VERVAARDIGD PRIJSOPGAAF WORDT GAARNE VERSTREKT

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1918 | | pagina 107