Firma J.A.NIJLAND-ZUTPHEN Firma J. W. WULLINK 6 Zn Hoef-, Grof- en Kachelsmederij Firma Wed. Grieven-Sevink Machinale Brei-Inrichting Uurwerken, Goud en Zilver Reparatiën i B. TESINK - SPITTAALSTRAAT 8 - ZUTPHEN STEENHOUWERIJ Hardsteenwerken, Grafmonumenten, Grafzerken, enz. FIRMA BARTELS ZUTPHEN Uitvoerders van alle voorkomende Timmer-, Metsel- en bijbehoorende Werken, alsmede Taxeeren van Roerende- en Onroerende Goederen HEERENSOKKEN Gelegenheid voor het aanbreien en repareeren van Tricot- en Gebreide Goederen. 6 AD VERTENTIËN H. PEREBOOM - IJseikade 23 - Telef.-Interc. 207 - ZUTPHEN STOOMBOOT-AGENT Vertegenwoordiger voor Zutphen en Omstreken der N.V. Gebr. v. d. Boom's Stb.-R'» en Agentschap Salland varende van Zutphen naar Amsterdam, Rotterdam, Schiedam, Dordrecht, Nijmegen. Tiel, Zalt-Bommel en tusschen gelegen plaatsen met de stoombooten Zeelandia, Stad Zutphen I en II, Jhr. Coerfen en Salland I en II KOLENSTRAAT 29 - ZUTPHEN Levering van alle soorten Kachels en Fornuizen Vertegenwoordiger der SMIT's Kachels, Heerenveen HANDEL IN ALLE SOORTEN KERKSTEEG No. 3 ADVERTENTIËN 7 NIEUWSTAD 29 - ZUTPHEN SPECIAAL ADRES VOOR HET BREIEN VAN COMBINATION DAMES-, HEEREN- EN KINDERNETHEMDEN WOLLEN- EN KATOENEN DAMES- EN KINDERKOUSEN LANGE HOFSTRAAT 19 - TELEFOON 437

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1918 | | pagina 106