„DE PRINS" D. A. VAN BRUGGEN SPEKSLAGERIJ Handel in versche en gerookte Vleeschwaren Bondshotel Hotel-Restaurant Th. J. HAAGEN 196 ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. doorn—Dieren en tusschengelegen plaatsen om de 10 dagen. Agent Expediteur H. Th. J. v. d. Berge, Kantoor Brug straat 3. Telephoon 123. Veerschepen. Van Zutphen varende motorschepen. Naar Deventer, Zwolle en Meppel, Vrijdags 'smidd. 12 uur en Maandagavond. Agent-Expediteur H. Th. J. v. d. Berge. Kantoor Brugstraat 3. Van Zutphen varende motorschepen. Naar Deventer, Zwolle, Meppel en tusschengelegen plaatsen in directe correspondentie met Groningen—Friesland UtrechtAmsterdam, eiken Maandag en Vrijdag. Agent-Expediteur H. Th. J. v. d. Berge, Kantoor Brug. straat 3. Telephoon 123. AD VERTENTIËN 1 FIRMA SCHELLENBERG - ZUTPHEN Nicuwstad 47 Interc. Tclcph. 69 Magazijn van fijne Sigaren en Sigaretten Geïmporteerde Havana Sigaren Binnen- en Buitenlandsche Cacao en Chocolade Diverse Theesoorten Franco zending En gros en detail Beleefd aanbevelend BARLHEZE 27 ZUTPHEN TELEPH. 239 Marschpoortstraat 17-19 Telephoon No. 383 ZUTPHEN Electrische Verlichting Stalling voor Paarden, Auto's en Rijwielen Restaurant den geheelen dag (v.h. ERVEN G. J. PETERSEN)

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1918 | | pagina 103