Adresboek van Zutphen. -= 1916. s- B. W. VAN ELDIK Magazijn van GOUD- eb ZILVERWERKEH. J. J. MiSPELBLOM BEIJER ZOON §|g|| NIEUWST AD 50. WIJNKOOPERS ZUTPHEN. W. J. THIEME CIE. OPGERICHT ANNO 1748 TELEPHOQNNo. 146.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1916 | | pagina 1