6 ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. Bannink A. J., stadsarbeider, Marschweg 71. Bannink Chr. G., kolendrager, Oude Gasthuissteeg 1. Bannink E., arbeider, Marschweg 48. •Bannink G. J., zeepziedersknecht, Kerkhof 32. Bannink M., arbeider, Lievenheersteeg 70. Bannink, geb. Ordelman, wed. W., winkelierster, Beekstr. 35. Bannink, geb. Rouwenhorst, wed. W., depöthoudster Zutph. Broodfabriek, Weg naar Warnsveld 58. Bannink, geb. Scharrenberg, wed. W., Laarstraat 62. •Barbiliori M. N., pakhuisknecht, Laarstraat 223. Barenbrugh, geb. Ort, wed. A., Nieuwstad 95. Barenbrugh, geb. Lijsen, wed. J., Nieuwstad 93. Barendsen J., touwslager, Weg naar Voorst 56. Barendsen G. R., gloeilichtfitter aan de Gasf., Achterhoven 6. Barendsen W. Chr., arbeider, Achterhoven 88. •Barink H., verver, Spiegelstraat 7a. •Barmentlo A. J., oppasser, Groenesteeg 196. •Barmentlo H., landbouwer, Halvêmaanstraat 58. •Barmentloo H. J., paardenkn., Zevennotenboomstr. 20. Barmentloo H. J., arbeider, Achterhoven 60a. tBarmentloo, J. A., kantoorbediende, Zevennotenb. 20. •Barneveld G. W. van, boekdr. en uitg., Ravenstraatje 3. •Baron J., leeraar a/d kunstnijverheidsch., Berkelkade 1. •Barrelo W. F. H. v., kantoorbediende, Berkelkade 19. Bartels, geb. Velthuis, wed. W., Melatensteeg 47. Bartels A., behanger, Kromme Elleboogsteeg 4. •Bartels J. A., timmerman, Raadhuissteeg 15. •Bartels J. H., timmerman, Raadhuissteeg 15. •Bartels J. W., arbeider, Hoogestraatje 6. Bas Co. de, commanditaire bankvereeniging, Houtmarkt 70. •Bastings G. A. F., kermisreiziger, Beekstraat 12. Bats, geb. Verkerk, wed., Barlheze 2. Bax A. J., theol. candidaat, Frankensteeg 18. Bax mej. E. H., Sarepta-stichting, Louisesingel 2. •Bax G. A., landbouwer, Lievenheersteeg 109. •Bax Jacob, Frankensteeg 18. •Bax J., kantoorbediende, Frankensteeg 18. Bax J. J. H., arbeider, Groenesteeg 112. •Bax W. A. J., kruidenier, Frankensteeg 18. Abonneert u op de ZUTPHENSCHE COURANT, f 1.— per kwartaal, per post f 1.50, ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. 7 Bazen A., winkelbediende, Tadamasingel 67. Beek mevr. C. F. S., Groenmarkt 21. •Beck W., kantoorbediende, Waterstraat 8a. •Becker D., machinist S. S., Wambuisstraat la. •Becude G. A., machinist S. S., Broederenkerkstraat 7a. Becude J. G., leerling-machinist S. S., Spittaalstraat 116a. Beek H., Bornhof. •Beek A. ter, schoenmaker en winkelier, Sprongstr. 10. •Beek H. ter, molenaar, Marschweg 53. Beek, geb. Wijmer, wed. S. ter, Pelikaanstraat 12. Beek G. van, landbouwer, Emm. Weg 8. •Beek J. van, bakker, Spittaalstraat 4. Beekman A., wijnkoopersknecht, Achterhoven 36. •Beekman D., remmer H. IJ. S. M., Tadamasingel 31. Beekman E., arbeider, Marschweg 61. •Beekman H. J., stalhouder, Apenstert 18. Beekman W. J., sigarenmaker, Noorderhaven 8a. Beekom A. H. K. van, adj.-onderoff. O.-I. L., Weg naar Warnsveld 110. Beeks A., scharenslijper, Polsbroek 214. •Beeks H., gepens. bed. aan de gasfabr., Bornhovestraat 23". •Beeks J., machinist 0. N. Gasthuis, D. Evekinkstr. 9. tBeeks J., timmermansknecht, Bornhovestraat 23. •Beeks K. Ph., bierhandelaar, Markt 92. Beeks L., timmermansknecht, Bornhof. Beelaard A., arbeider, Groenesteeg 87. Beem E., handelsreiziger, Nieuwstad 50. Been, geb. van Wijk, wed. J., bierhuish., Heukestr. 18. •Been J.. winkelbediende, Oudewed 4. Beerentsen E., metselaarsknecht, Melatensteeg 38. Beest E. J. ter, spoorbeambte H. IJ. S. M., Armenhage 22. •Beest Chr. van, timmermansknecht, Halvemaanstr. 13. •Beest H. van, scheepsbevrachter, Marschpoortstraat 4. Beest H. van, steendrukkersknecht, Groenesteeg 40. Beest, geb. Bosveld, wed. H. v., Sarepta-stich., Louisesing. 2. Beest J. van, timmermansknecht, Bornhof. Beest J. van, badmeester, Barlheze 27a. •Beest J. J. van, kantoorbediende, WTeg naar Emm. 42. Beest W. van, arbeider, Groenesteeg 70. Beeukes, geb. Schuring, wed. B., Kruisstraat 34. Adverteer in de ZUTPHENSCHE COURANT.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1906 | | pagina 6