126 ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. ♦Wart P. C. van der, rijksklerk der Hypotheken en van het Kadaster, Apenstert 15. ♦Wart Th. A. van der, letterzetter, Weg naar Laren 21. Wart, wed. Th. A. van der, Bornhof. ♦Wartena S. D. A., doopsgez. pred., Deventerweg 67. Wasseveld, geb. Weulen Kranenbarg, wed., Buitensingel 11. fWassink A., bediende, David Evekinkstr. 11. ♦Wassink A. J., timmermansknecht, Laarstraat 187. ♦Wassink C., verver, Kreynckstraat 15. Wassink D., timmerman, Weg naar Laren 29. ♦Wassink E. J., onderwijzer, Hoornwerk 16. ♦Wassink G., koperslager, Groenesteeg 62. ♦Wassink Jr. G., fabrikant, Roodetorenstraat 2. Waterborg, geb. Corbach, wed. B. R., Schupstoel 5. ♦Watering C. J. v. d., gep. rijksontvanger voor de buitengem., Martinetsingel 7. ♦Weber H. B. A., fourier der huzaren, Kerkhof 5. Weck J. H., van der, horlogemaker, Beekstraat 25. Weegel A. L. van, pettenmaker, Dieserstr. 76a. Weekenstroo G. J., in brandstoffen, Kreynckstraat 6. ♦Weekhout A. A., fourier bij de kol. res., 's Gravenhof 4. Weenink mej. E., Oudewand 17. ♦Weenink A., bakker, Laarstraat 173. ♦Weenink G. W. W., particulier, Laarstraat 112a. ♦Weenink H., magazijnknecht, Rozengracht 7. ♦Weenink H. J., particulier, Boompjeswal la. ♦Weenink J., conducteur S. S., Marschweg 39. Weenink Johanna H., Donkeresteeg 29. Weenink mej. J. W., Deventerweg 27. ♦Weenink R., arbeider, Kruisstraat 18. ♦Wreenink W., onderwijzer, Waterstraat 8a. ♦Weenink W., pakhuisknecht, Weg naar Laren 33. Weerd A. de, loods, Akkerstraat 13. Weerd dr. A. H. van der, officier van gezondheid le kl. O.-I. L., Rozenhoflaan 3. Weerdt Sr. G. .de, schipper, aan boord. ♦Weerdt G. de, in brandstoffen, Spiegelstraat 9. ♦Weerdt P. R. v. d., seinarbeider S. S., Buitensingel 21. Weernink J. W., letterzetter, Berkelsingel 20. Abonneert u op de ZUTPHENSCHE COURANT f 1.— per kwartaal, per post f 1.50. ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. 127 Weevers mej. S., Tadamasingel 25. Weideman H. A., letterzetter, Paardenwal 17. ♦Weideman W., letterzetter, Berkelsingel 18. ♦"Weiier Jhr. W. K. von, insp. dir. belast., Marschp.str. 7. Weimershaus, geb. Meijnen, wed. C., Groenmarkt 6. Weinberg I., Barlheze 33. ♦Weisfeit A., hoofd van school D., Marschpoortstr. 6a. ♦Weits J. G., particulier, Waterstraat 23. Welgraaf, geb. Boswiek, wed. G., Halvemaanstr. 25. Welle A., Bornhof. Welle A., boekbinder, Warnsveldsche Weg 48. Welle G. Jzn., A., timmerm.kn., Zevennoteboomenstr. 18. Welle, geb. Kuipers, vrouw A., werkvr., Bornhovestr. 13. ♦Welle H., boekbinder, Zevennoteboomenstr. 3. ♦Welling B. L., brievenbesteller, Marschweg 21. Welmers A., gemeentearbeider, Weg naar Laren 3. Welmers mej. A., linnenn., Broederenkerkhof 3. ♦Welmers F., assistent bij de posterijen, Kuiperstr. 24. ♦Welmers F., stadsarbeider, Achterhoven 90. ♦Welmers F. PI., stadsarbeider, Vliegendijk 16. ♦Welsmann Th., sigarenmaker, Zevennoteboomenstr. 16. Wendt H., stoelenmaker, Groenesteeg 101. Wenneker G. A., venter, Polsbroek 164. Wenneker G. J., stoelenmaker, Polsbroek 68. Wennekker G. J., metselaar, Weg naar Emm. 93. Wennekker, geb. Olthof, wed. J., Spittaalstraat 80. Wrennink Sr. H., graanhandelaar, Vischpoortstr. 2. Wennink Jr. H., graanhandelaar, Vischpoortstr. 2. Wennips dames C. H. M. en W. J. L., Zaadmarkt 91. Wennips mej. H. M., Houtmarkt 63. ♦Wennips M. G. A., hotelhouder, Zaadmarkt 91. Wensink A. F. L., in manufacturen, Barlheze 73. ♦Wensink H., behanger, Beukerstraat 23a. Wensink H. E., behanger, Laarstraat 38. Wensink, geb. Voskamp, mej. H. E., cost.naaister, Laarstr. 38 WENSINK ZONEN H. F., Beukerstr. 23. Teleph. 38. Behangers, Stoffeerders, Decorateurs, Ameublemen ten. Depót der Kon. Tapijtfabriek te Deventer. ♦Wensink H. F., behanger, Beukerstraat 18. Wensink, geb. Gemmink, vrouw PI. J., Weg n. Voorst 23. Adverteer in de ZUTPHENSCHE COURANT.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1906 | | pagina 66