44 ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. *Hamburg J. A., particulier, Gasthuisstraat 1. Hamburg J., manufacturier, Korte Beukerstr. 23. Hamburg geb. v. Gelder, wed. L. A., Broed.kerkhof 2. *Hamburg S. A., slager, Rijkenhage 7a. *Hamer H.Jzn., G. J., banketbakker, Beukerstraat 39. *HAMER H. L., Beukerstraat 24. Mr. Timmerman en Aannemer. Agent der Tielsche Brandwaarborg-Maatschappij. Uitvoerder van de echte Haeusler'sche Hout- en Mastiekcementen Dakbedekking voor Zutphen en Omstreken. Hamer J., stoker gasfabriek, Achterhoven 62. Hamer H. J., Ruempol, schilder, Kolenstraat 35. Hamer, geb. Post, wed .P. G., Vischpoortplein 2a. *Hammers A. J., bakkersknecht, Hoornwerk 7. *Hammers G., bakker, Weg naar Voorst 6. *Hammers J. G., bakker, Barlheze 31. Hammers W., boekhandelaarsbediende, Hoornwerk 4. *Hamond F. L. van, teeken. a. h. kad., Spittaalstr. 61a. *Hampe G., in schoenen, laarzen, enz., Turfstraat 11. *Hanekamp A., besteller, Dieserstraat 22. *Hanekamp G. A., bierbottelaar, Dieserstraat 22. Hanlo mr. E. F. M., griff. v. d. Raad v. Beroep, Rozenhoflaan 5. *Hanouwer A., slager, Zevennooteboomstraat 6. *Hanouwer J., runderslager, Halterstraat 4. Hanouwer S. kleermaker, Nieuwstad 53. *Hanouwer J., veehandelaar, Zevennoteboomenstraat 8. *Hanswijk Pennink mr. H. C. van, advocaat en procureur, Brugstraat 16. *Hanswijk Pennink N. A. C. van, wijnhandelaar, Deventerweg 21c. *Harbach D. J. P., zadelmaker, Schupstoel 16. Harbach, geb. Mast, wed. J. H., Stationsweg 19a. Harbach mej. J. G. H., onderwijzeres, Stationsweg 19a. Harenberg, geb Ilsink, wed. J., Spittaalstraat 54a. ^HARENBERG R., Winkelier, Spittaalstraat 4g. Handel in Boter en Eieren, Granen en Kruide nierswaren. Harfterkamp, geb. Driessen, wed. G., landbouwster, Groene- steeg 133. Harkel Johanna G. ten, Halterstraat 11. De Zutphensche Courant is het meest gelezen blad ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. 45 *Harkel L. ten, arbeider, Donkeresteeg 9. Harkel R. ten, timmermansknecht, Groenesteeg 46. Harmelink A., wijnstekersknecht, Broerderenkerkstraat 4. Harms, geb. Wilten, wed. F., in haring enz., Lievevr.str. 1. *Harms S., winkelbediende, Barlheze 27a. Harmsen mej. A. P. J., wollennaaister, Komsteeg 6. Harmsen, geb. Bakker, wed., Donkeresteeg 4. Harmsen, geb. Franken, Wed. A., landbouwster, W. n. Voorst 22. *Harmser A. H., bakkersknecht, Graaf Ottosingel 39. *Harmser< B., wijnkoopersknecht, Groenesteeg 57. Harmsen mej. E., L. Hofstraat 34. *HARMSEN E. J., firma wed. G. J. HARMSEN, Spittaalstraat 102. Stoomtabaksfabriek. Boter, Granen en Kruidenierswaren. Harmsen Jr., E. J., Spittaalstraat 102. *Harmsen G. J., brievenbesteller, Polsbroek 211. *Harmseri G. J., behanger, Beukerstraat 64a. Harmsen G. J., Spittaal straat 102. *Harmsen H., tuinman, Laarstraat 148. *Harmsen Jr., H., landbouwer, Kanonsdijk 98. *Harmsen H. J., kuiper, Weg naar Emmerik 19. Harmsen, geb. Verburgh, wed. H. J. G., Komsteeg 6. Harmsen mej. H. J. H., Spittaalstraat 5. Harmsen, geb. Reesink, wed H. L., in kruidenierswaren, Spittaalstraat 52. Harmsen, geb. Kerkhof, wed. J. C., kuiperij, Spittaalstr. 60. tHarmsen J. C., kuiper, Spittaalstraat 60. Harmsen J. M., hulpopz. bij de gem.reiniging, Beekstraat 91a. Harmsen, geb. Wigman, wed. J. W. H., Berkelsingel 78. Harmsen L. J., in papier, Schoolstraat 15. *Harmsen M., kantoorknecht bij de posterijen, Kruisstraat 27. *Harmsen P., kleermaker, Beekstraat 93a. *Harmsen P., tuinman, Laarstraat 179. Harmsen, geb. Arends, P. H. W., Buitensingel 5. *Harmsen R., tapper, Tadamasingel 39. Harps, geb. Bouwman, wed. W., Kanonsdijk 18. Harps, geb. Groeneveld, wed. A., Kanonsdijk 18. *Hars D. L., adj.-directeur strafgevangenis, Lunettestr. 3. *Hartemink H. J., koetsier, 's Gravenhof 8. Harteveld mej. M. M., Turfstraat 31. in het Oosten van Gelderland.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1906 | | pagina 25