132 ADRESBOEK van ZUTPHEN. Bloemist en boomkweeker. J. H. Bakker, Polsbroek D. 223. In Bloemen, Volle Grondsplanten, Slam- en Struik- roozen, VrucbiboomenHeesters, Eiigelsch Plantsoen, enz. Bloembollen, Tain- en Bloemzaden, ltiet.-, Siroo- en Mosco- visclie Matten. Aanle>r<rer van Tuin- en Buitenplaatsen. Boekdrukkerij. P. B. PI an ten «ja, Beukestraat,E. 247. Boekhandel. P. B. Plant ansa, uitgever van Plan ten?»'® Reisgidsen. Beukestraat, E. 247. Bontwerker en handschoenen-fabriekant. H. J. Gerritsen, Turfstraat, E. 326. Fabriek en Magazijn van Rijdings Moffm, Boa's, Yiciorines, Ficliu's, M mchettesKrairen enz. van de fijnste bontsoorten, als: Mart re de FranceRussisch Stein- niarter, Mirtre Gallonné, Stein- en Edelmarter staarten Martre- Bru'é, Muscaveta, Petit-gris, Genotte, Hermeltn en zwanen dons. Salon- en Narrokleeden van BengaalscheJavaanscbe gemonteerde Tijger- en Panthervellen Pelsvoerinuen Voet- zakken Jagt- en llij-bandschoenen Rijtuigklceden en Schapen vachten. Brandwaarborg-maatschappij van de Jong Co. te Amster dam. Correspondenten voor Zutphen de Erven II. L. Ket.jen, Kuiperstraat, C. 90. Brandwaarborg- en verzekering-maatschappij Ultrajectum te Ze ij st.goeilr/fkrurd bij Koninklijke besluiten. Deze Maat schappij verzekert legen alle schade door brand ontstaan gebouwen meubelen', schepen fabrieken koopmanschappen gereedschappen, vee, oogst, enz. Z:j verzekert huizen tegen vaste premie van af 60 cents per mille, boerenwoningen van af f 1.50 per mille. Inleg en administratiekosten worden niet berekend. Agent, voor Zutphen: B. P. Plan ten ga, Beukestraat., E. 247. Arnhemsche verzekering en brandwaarbcrg-maatscheppij. Agent, voor Zutphen en omstreken E. van Roe kei, Turf straat, B. 9. Cement- es clie-nrlen. Willem Hissink, Oude want, E. 174. Fabriekanten in chicorjj en c^oculaad. Brunings en Schrassert Bert, Rozengracht, B. 222. Expediteur. R. A. M. Teegeltnan, ftma Beek en ADRESBOEK van ZUTPHEN. 153 Expediteur. W. Glaser, te Zutphen, Marscbpoort- straat, C. 22. Commissionair-Expediteur. N. Driessen, Marscbpoort, F. 3 tegenover de Stads-Schiporug. Besteller van de Zut- phenschc Beurtschepen. Garen en band. H. van Eek SprongstraatE. 266. Gebreide en geweven goederenH»indschoeueu, Pellen, Damast, Katoenen, Flanellen, Linnen zakdoeken. Magazijn in garen, band, krame.ijen en kinderspcelgoede- ren H. J. Egberts, TurlsirawtE. 328. Bmnen-en buitealandsch gedistilleerd en wijnen. R. A. M. Teegeltnan, Beukestraat, E. 200. Eliemanu's Kitzinger La- gerbier op fust en fle-sclien. Slijter, Fabriekant in alle soorten van suikerballetjes en De pothouder van Deventer en Groninger kruid- eu sucade-koek. A. op den Win vel, Houtmarkt,. C. 268. Geweermaker van Z. M. den Koning. A. Scheuter, Hospita.ilstraat D. 419. Goud- en zilversmid, kunst-haarwerker en graveur. B. W. van Eldtk, Houtmarkt, C. 265, tegenover de Fraiike- stceg. Leverancier van Tafelzilver Grootwerk eu gouden Zegelringen met Gravure, in Jaspis of Corualiju. Ruim gesor teerd ia fijne en ordinaire Gouden eu Zilveren Artikelen. Goud- en zilversmid. A. LI. Be use kamp, Groenmarkt, B. 35. Kunstnaar- en alle soorten van Graveerwerken. Gouden en Zilveren Werken, Tafelzilver, GrootvverlcZegelringen met Gravures. Handel in tarwe-meelalle soorten van granen en raup- en lijnkoeken. G. H age us, Groen marktC. 175«.bij de Marscbpoort. Handel in granen, boter, raap- en lijnkoeken. Gebr. Hamer, IJsselkade. Grof- en fijnsmederij, haarden en kagcheP. W. G. Muij- der man, Nieuwstad A. 131. Grof- en fijnsmederij, haarden en kagchels. J. Ree sink, Hzn. Jr., HospitaalstraatD. 313. Hoedenfabriek.J. Fowarge, Turfstraat, B. 6. Cbapeaux de Paille d'Italie Fantaisie et Nouveautés. Blaucliissage et

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1864 | | pagina 92