178 ADRESBOEK. SUPPLEMENT. Onder liet afdrukken hebben nog de volgende icijzigingen plaats gevonden: ZÜTPHEN. Mevrouw Verdam is verhuisd naar de Turf straatE. 323. Wed. Bicrmasz en zoons is verhuisd naar het RijkenhagenE. 8. Wed. Negenvinger, geb. Dcrksen is verhuisd naar de Water straatC. 49. L. J. H. van Giessen is verhuisd naar de Larestraat. E. J. Nieuwland woont op het Schipstoel, E. 227. D. J. ter Selle de NieuwstadA. 134. P. Waaijfort in de Waterstraat, C. 174. Wed. Betting, geb. M. Schuijt woont in de Hoven, F. 66. P. N. van de Wall Pern, kantoorbediende, woont in de Bak kerstraat, C. 202a. Ingekomen J. Franken, koopman, Hospitaalstraat, D. 353. L. van Bosch, koopmanHospitaalstraat, D. 353. L. van Hulst, boekh. bed., Turfstraat, E. 337. Jhr. de Pesters, comm. bij de posterijenHoutmarkt, E. 347. H. van Os, boekh. bed., Paardewal, E. 123. Vertrokken F. H. Umbgrove. Mevr. Kusky, geb. Koek van Leeuwen. P. A. Ramaer. Dr. J. N. Ramaer. G. C. Rozijn. A. van der Kieboom. A. J. Wormgoor. Mevr. van Dijk, geb. Brants. W. C. van Veen. ADRESBOEK. 179 Mevr. van der Wall, geb. van Heeckeren. G. Berghuis. A. B. J. Span. Mej. de Vriendt. H. Budde. F. C. Colenbrandcr Jr. Overleden Mi'. A. van Bergen. Mr. M. J. van Löben Seis. J. Arentzen (Hoven). J. Spruijt. G. H. Hamer (IJsselkade). Baron B. R. W. Sloet tot Ilagendsdorp. C. P. Frantzmann. B. J. Keizer, omroeper. Wed. Harms (Baggeroord). J. A. Dellcmijn (Barlheze). H. J. Wennekers Sr. J. Vrijmoet, Melatensteeg DOESBORGH. bladz. 107. Roomsch-Kath. Gem. Armmeesters.- A. Arendsen, J. W. BerendsenA. B. van OnnaW. Giescn G. R. van Ree en F. C. d'Herripont. bladz. 108. Christl. ZondagsschoolOnderwijzerG.W. de Bouvé. Spaarbank. PresidentD. Wilmerink. Secretaris, Mr. J. G. van der ScbaafF. ThesaurierJ. Colen brander. Leden: J. Dooijen Azn. en P. Carbasius. Boekhouder, J. van Beek. Spaarkas. President, J. B. Jalink. Secretaris, M. G. Rietveld. Leden: W. D. Caudri, M. van 't Haaff en R. Wilmerink.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1864 | | pagina 90