156 ADEESBOEK van VOEDEN. f*Schreurs (J. H.), kuiper, Baak, no. 8. Seesink (D. H.)hoofdonderwijzerBronkhorstno. 5. f*Wentink (G.), koopmanBaak, no. 1066. f*Wessels (E.), broodbakkerBronkhorst, no. 37. +*Weiiers (G. J.), winkelierSteenderen, no. 15. f*Weyers (J. G.), olieslager, Steenderen, no. 12. V O R D E N. Gemeente-Bestuur. Burgemeester en Secretaris, 3. H. Gallée. WethoudersMr. J. I. Brants en D. J. Rossel. Leden van den Raad, alphabetisehMr. 1. I. Brants, Z. I. J. H. baron van Dorth van 't Meder, Mr. H. Engelberts, J. H. Gallée, J. Ros sel, Jhr. J. F. Storm van 's Gravesande van den Bramel en A. Baron van Wcstcrholt van den Bogchelaer. Ontvanger, G. J. Ensink. Predikant bij de Hervormde gemeenteH. Kamp- heuve Greving. Pastoor bij de Roomsch-Katholieke gemeente .1. D. de Bruijn. Alphabetische naamlijst der voornaamste ingezetenen. Aalbers (A.)rijks-veearts. f*Albers (H. G.), schoenmaker en leerlooijer. f*Barendsen (H.smid. f*Berenpas (J. A.)landbouwer. •^Besselink (F.), landbouwer. Bettink (J. D.), landbouwer. Bieleman (J.)godsdienstonderwijzer. |*Bouwmeester (H.)landbouwer. f*Bramel Groot (G. J.)landbouwer. f*Brants (Mr. J. 1.)wethouder. j-*Bioekman (H.), deurwaarder bij het katdongeregi. f*Bruijn (.1. D. de), Roomsch-Katholiek pastoor f*Dorth van 't Meder (Z. T. X. H. Baron van)grondeigenaar en lid van den Raad. ADEESBOEK van VOEDEN. 157 Dorth van 't Meier (.1. ,1. A. E. C. S. Baronnesse van), grmi- eigenaresse. Dorth van t Meier (T. J. M. II. Baron van), grondeigenaar. Duijn van Maasdam (G. A. G. Graaf van der), gepens. g ener aal majoor der kavallerie. j-*ElsholT (J. F. W.)landbouwer. f 'Elshoff (L. H.)landbouwer f*Emsbrock (G.)koperslager f "Engelberts (Mr. II.), kanlonregt. van,Lochetn enUidvan dm Raad. Ensink (B. J.), hoofdonderw. Ie Vordert-direct, hulppostlwnl. f *Ensink (G. J.)gemeente-ontvanger. f*Enzerink (G. J.), winkelier en zadelmaker. Kijken (J. M. A.), Roomsch-Katholiek geestelijke. f*Eijkelkamp (J. W.), landbouwer. f*Gallée (F. W.)apotheker. f*Gallée (J. H.)burgemeester en secretaris. f*Garretsen (J. H.), winkelier. f*Gosselink (H.)schoenmaker. Gotink (E. J.)landbouwer. t*Greve (J. L. de Lezenne)particulier f*Grcving (H. Kampheuve)Gereformeerd predikant. f® Ha verkamp (Hendrik)landbouwer Heumen (P. K. van), hoofdonderwijzer te Linden. f Heijden van Doornenburg (Jbr. A, A. .1, G. van der)grondeigenaar f*Hissink (J. B.)landbouwer Holtslag (A.), koopman. f Holtslag (R.),' landbouwer. f*Jansen (B.), winkelier. f*Kelderman (B.), korenmolenaar. f*Kluvers (W. A.)korenmolenaar f*Koning (B.)landbouwer. f *Koning (Dr. J.)med. doctor. t*Lenselink (A. J.)landbouwer. f*Looman (S.), koopman. H

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1864 | | pagina 79