llü ADRESBOEK van DINXPERLO. DINXPERLO. Gemeente-Bestuur. Burgemeester, f* P. L. Ebeling. Wethou- ders: f* H. Broens en f* G. W. S. Colenbrander. Leden van den Baad, alphabeliscliM. Berendsen, f* D. H. Broens, f*G. W. S. Colenbrander, f* L. Giebink, f*G. W. E. Goldbach, .1. B. W. Maitland, f* D. W. Ormel. Secretaris, f* A. H. Colenbrander. Ontvanger f* B. O vink. Overige voornaamste ingezetenen. Avenarius (H. A.)hoofdonderwijzer. f*Boland (B. J.), lid der Prov.-Staien en koopman. Boland (G B.), koopman. f*Boland (T. G.), koopman. Boland (W. A.), koopman. f*Dijk (J. van)hoofdonderwijzer. f*Eerden (D. H. van), logementhouder. Goldbach (J. H.), koopman. f*Goldbach (J. M.)stoom-koren- en houtzaagmolenaar. f*Grobee (P. J.)rijks-ontvanger. Heesen (J. W.), koopman. f*Hcngel (T. A. van)heel- en vroedmeester. f*Hengel (J. W. van)reiziger. f*Iagerink (T. A.), koopman. ♦Maitland (J. B. W.)notaris. f *Ormel (W.)particulier. f*Ovink (D. W.)particulier. f*Schepers (J. W. A.)koopman. f*Snethlage (H. C. S.)predikant. T*Wcstcrhoft' (J.)koopman. Westerman (J. L. R. Elmenhorst)particulier. f*Westerman (J. R. L.)particulier. ADRESBOEK van DOESBORGH. 111 DOESBORGH. Bevolking 4140 zielen. Gemeente-Bestuur. Burgemeester, Mr. F. J. W. Baron van Pal - landt van Barlham. Wethouders: Dr. C. Schattenkerk en J. A. Stutcn. Leden van den Raad: D. Wilmerink, J. W. A. de Rijk, G. K. Vervoort, P. F. Waldeck, D. J. B. Nijenhuis, J. B. .lalink, W. Berendsen, P. Carbasius. Secretaris, D. Tb. de Ridder. Ontvanger, J. Colenbrander. Commies ter secretarie, J. J. van Uije. Bode, J. de Bank. EEREDIENST. Hervormde gemeente. Kerkvoogden: Presi dentP. C. Ketjen. Secretaris, B. Tak. Leden: J. A. Stuten, A. Bomer Middelhoven en Mr. R. W. J. Ketjen. Predikanten A. Couvéc en L. de Geer. Ouderlingen, A. Wilterdink, L. Rut gers, J. H. Koobs en J. W. Langeler. Diakenen: M. A. Mid delhoven, B. C. van Rinsum, .1. H. Boese en F. Coops. Kos ter, M. van Londen. Voorzanger en Voorlezer, G. W. de Boevé. Organist, F. E. Moossdorff. Luthersche Gemeente. Predikant, J. C. Knackwoerst. OuderlingenF. OstendorH en H. Römer. Diakenen: .1. N. C, Schunck en H. van der Brugghen. Koster11. Eikelhart. Kerkmeester, H. Bakker. Organist, C. F. Moossdorfl. Christelijk Afgescheiden Gemeente. Predikant, G. G. de Moen. Ouderling, J. J. Albers. Diakenen: .1. Bremer en J. H. Esmeijer. VoorzangerJ. Bremer. Roomsch-Katholieke Gemeente. PastoorJ. H. Clercx. Kapellaan, A. Teubner. Kerkmeesters: J. Kroets, W. .1. Coops en A. Schaars. Armmeesters A. Arendsen, H. J. F. Oflenberg en A. B. van Onna. Koster en Organist, W. L. Rieff. Onderwijs. Curatoren van het GymnasiumMr. H. van Wes- terbeeck van der Horst, Dr. C. Schattenkerk en A. F. J. Tengber- gen. Docenten aan het Gymnasium: Rector, Mr. J. B. Kan. Conrector, Dr. J. G. Schlimmer. Lectoren: B. ScholtenenJ.de Vries. Claviger en GymnastiemeesterJ. F. W. Gebhardt.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1864 | | pagina 56