l2^TieY"0t''eier-mm^- »-i4; c t»VcTr R rr R°od~«, C. 236. ADRESBOEK van zutphen. -f*v„ii /t 9eP-kapit., lNieuwstad.A I9i VII <L\l de>' "ketter secretarie, Beukcstr F ->nn Velde, geb. van Tilleleii fwed i r f DeuKcstl- 200a. Veldersgeb. Rcvelma,, wed' c dc>' B™^-. E. 200,. t*Velders (G W) i„ u v Groe"markl. C. 184. f*VeIdmaat fA K°''"! B- 26. v j! mn*ce'teri LarestraatD. 27. MtoTfJ h' h.°!h!li'"mker' K»rla Hofstraat. B. 27. f*Verbnr»t G M a9entmmr°u'ie, Larepoort. D, 28 luiten de Vischpèort. 'JSbcltade C' 2i- fiw&or J" "««-(wed.,, GroenmarktB. 30 f*Vcrgeer G 1 7"' H°,Straa'C-*97. f'Vorgee n^T" «taat. E Verhaar (H. woLiZrl-'Z^''' Hofstraat' C- 259. •Verhagen (G J) Tf Katerstaa' ftarienwal, E. 123 +*v '""Mouwer, Hoven, F 77 t Verhagen (H. J.J, Hoï(a/ G Vermeij (J.j, Barschpoort, B 289 t erschoor(R.),^. &ii, Waterstraat C 83 •Verschoor Jr. (R 1 e luit "geerstraat, C. 83. •Verstee» fP1 V' i Larest™<> E. 130. +*v 1 kleermaker, Kolenstraat, C. 163 stadA. 115. domeinenNieuw- t*Wa'rda to '-ft?™*"' H°fstraal' E' 33«- Visée «"dT lUi'e" d<! Lm"mn' D- 33 visee (Hl. tapper, Barlheze, B 90 Visser (A. B.), Hoven, F. li2«. ADRESBOEK van ZUTPHEN. 61 Visser (D. E.), gepens. kapitein, Larestraat, D. 171. Visser (H.), kapper, RoodetorenstraatC. 255. Visser (H. T.), smid, Polsbroek, D. 286. f*Visser (P.), bakkerLarestraat, D. 67. Visser, geb. Oorschot (wed.), Larestraat, D. 183. Vies (J. J.), koopman, Waterstraat, C. 50. Vliet, geb. Plaizier (wed. v. d.), buiten de Hospitaalpoort, D. 382. Vogeler (F.), schoenmakerRosegracht, B. 225. Volkersz (C. J. F.), lithograaf, Halterstraat, A. 83. Volkersz (E. G.), boekhouder, Larestraat, D. 7. Volmer (J.), stalhouder, Kolenstraat, C. 163. Voorbeijtel (W,), 2e luit. ke reg. drag., Hospitaalstraat, D. -138. Voorst (L. H. J. Baron van Voorst tot), militie-commissaris buiten de NieuwstadpoortA. 7a. Voortman (D. WparticulierWaterstraat, C. 33. fWorst (A. J.), directeur der bank van leening, kantoorRaven- straatje, tcoonhuis: 's Gravenhof, C. 74. f*Vos (A. W. H. de), touwslagerGroenmarkt, B. 49. Vos (J. de), menagemeesterInfirmerie, C. 213. f*Vos (M. C. de), hoofdonderwijzerLarestraat, D. 166. t*Vos van Steenwijk, genaamd van Essen (J. A. Baron de), opper jagermeester van Z. M., HospitaalstraatD. 308. f*Voskamp (H.), veneerHospitaalstraat, D. 418. Voskamp (J. C.), klompenmakerHospitaalstraat, D. 411. f*Vries (G. de), loodgieterBroederenkerkstraat, B. 145. f*Vries (J. de), godsdienst-onderwijzerNieuwstad, A. 122. Vries, geb. Grim (wed. J. C.). Rijkenhagen, E. 46. Vries, geb. Kuijt (wed. de), Barlheze, B. 53. Vries (F. H. Cores dz)particulierHospitaalstraat, D. 309. Vries (Mej. L. Cores de)ZaadmarktC. 293c. Vries (Mej. M. J. J. Cores de), Hospitaalstraat, D. 309. Vriese, geb. Lier (F.), stads-vroedvrouwHospitaalstr., D. 368. Vriese, geb. Andrau (wed. L. J. de), Korte Hofstraat, B. 24. Vriesekolk (A. W.), in tabak en sigaren, Lange Hofstr., C.232. 6

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1864 | | pagina 31