TI,rLeL,cV"rma w' J')'eig- C-Sd,i11™. Mud»™ ADRESBOEK van Z DTP HEN. Houtmarkt, li. 351 stat, e! 200 >&rfe *<*- leennlt (W.), kruidenierLarcstal, 1). )63. eemvsen (H. papierhandelaarHospitaalstraat, D .439 Tclchuys (Mej. Hl. J.)Lange Hofstraat, C. 231. enberS (B.), horologiemakerNieuwstadA. 97. Terburg (A.)borstelmaker, Barlheze B 142 Terhoeven (Mej. J. W.), Waterstraat,'c.'44. losink (B.), koperslager, Barlheze, B. 55. Tesink (ft), koperslager. Polsbroek, D. 188. lesson (J. P.), lithograaf, Reinm. hoek, A. 320. leumssen (H. J.), voerman, Broederenkerkhof, b! 159 cu,ussen (.1.), behanger, Korte BeukeslraatE. 315 rileurer (M.), schrijnwerker, Lange Hofstraat, C. 231. fhiernc (W. J.), Hoven, E. 117. en ooekdibprongstraat, E. 264. t*Tluen (G. .1.), stalhouder, Bakkerstraat, C. 119. T'lOi'1' J')' fraUaU dcr "Stbank, Kuiperstraat, t 1 hooft (Mr J.), advocaat en procureur, Kuiperstraat C 101 Thurkow (G. S. k.), particulier, Marschpoortstraat, C 32« Ttalwn B7'T (W<1- C' R)' Harschpoorlstraat, C. 32*. T u,k (Dames B. M. en W. C. SI.), Halterstraat, A. 68 Tl, mm'k0"dc™3*er, Beukeslraat, E. 318*. 1 e goh. Biermasz, mUennaaister, Beukestraat, E 318» Tierlamgoh. de Bruin (wed. J.), Nieuwstad, A. 114. icrnagan (M.), klerk, Lievevrouwenstraat, A. 33. L0. particulier, Houtmarkt, E. 345. ADRESBOEK van ZUTPHEN. 59 Toebos, geb. Nikkels {wed. W. A.), in kruidenierswaren, Hout- markt, E. 345. Toll (G. van), agent van politie, Polsbroek, D. 294. f*Tolkamp (H.), timmerman, Larestraat, D. 460. -{•♦Tongeren (B. van), Barlheze,' B. 248. •[♦Tongeren (P. van), vleeschhouioerKorte Holstraat, B. 25. Trebert(J.), kantoorbed. engegageerdonderoffic., Waterstr. C.50. *Tnjssenaar S. C.), meubelmaker, Larestraat, D. 23. Tuyten (.1.)klerkPolsbroekD. 2285. Tijsscn (D.), klompenmaker, buiten de Hospitaalspoort, D. o78. Ubbens (M.), kanloorbediendeHospitaalstraat, D. 370. t*l"l)lenbroek (G. W.), in galant, en speelgoed, Groenmarkt, B. 28. t*Uiterwijk (A.), iurfkooper, Barlheze, B. 58. t*Ui ter wijk Wz. (A. J.), metselaar, IJsselkado, C. 23. f*Uilerwijk (E.), schrijnwerker en timmermanSpiegclstr., B. 21. Uiterwijk (G. H.), Barlheze, B. 88. f*Uiterwijk (H.), broodbakker, Rijkenhagen, E. 6. *Uiterwijk (J.), schipper, Barlheze, B. 58. ♦Uiterwijk (R.), schipper, Barlheze, B. 58. f*Uiterwijk (T.), koopman, Nieuwstad, A. 140. f*Uiterwijk (W.), timmerman, Halterstraat, A. 71. f*Ulderink (Y.), in galanterim, Beukestraat, E. 197. t*Umbgrove. (Mr. W. J. L.)substituut-griffier, Larestraat, D. 11. v. Vaarwcrk (G. te), bakker, Waterstraat, C. 172. f*Valkenhoff (A. L.)gross, in sterke dranken, kaai- en liavenm., Sprongstr., E. 256. Valkcnhoffgcb. Versteeg (Mej. .1. H.), in modes, Sprongstr., E.256. •j*Veen (W. vail), timmerman en studsopzigterachter de Groote kerkC. 65. Veen (B. J. van der), kleermaker, Bakkerstraat, C. 135.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1864 | | pagina 30