54 ADRESBOEK van ZUTPHEN. Schwartz (N.j, koopman en logement de Keizerskroon, Hospi taalstraat, D. 414. Schwartz (P. F. A.), schoorsteenvegerKomsteeg, E. 28. Scliweigcr (D.), Israël, godsd. onderwijzerNieuwstad, A. 117. Selhorst (K. W.), kuiperApenstad, B. 167. f*Selle (D. J. ter), deurwaarderWaterstraat, C. 49. f*Sels (Mr. D. J. E. v. Löbefl)stadssecretaris, Houtmarkt, E. 3 4(3. f*Se!s (J. G. van Löben), particulier, Houtmarkt, E. 356. f*Sels (Mr. M. J. van Löben), notarisZaadmarkt, E. 371. f*Semmelink (B.), hoofdonderwijzer, Molenbeek, A. 200. Senn van Basel (Mej. W. M. C.)Houtmarkt, C. 274. Seret (wed.), geb. van Marle, 's Gravenhof, C. 58. Serrurier (Mej. L. E.), Nieuwstad, A. 120. Sharpe (Mej. L. A.), hulponderwijzer es, Oudewant, E. 176 Sibcrg (J. P. H. C. F. E.), particulier, Pelikaanstraat, E. 377. f*Siebelink (J. B.), muzijkmeester, Beukestraat, E. 320. *Siebcrg (H.), muzijkmeester, Larestraat, D. 176. Sikkink (A.)stads zaadmeter, Polsbroek, D. 284. Sinkcl (G. H.), gep. ambtenaar, Lange Hofstraat, C. 200. Slaap (Gebr.)timmerl. en kunstdraajers, Beukeslr., E. 220. Sleijster (Kinderen), in speelgoed, enz., Houtmarkt, C. 266. f*Slcijster (J- H.)hoofdonderwijzer, HospitaalstraalD. 4244. f*Sloet van Hagensdorp (B. R. W. baron),particul., Zaadm., C.284. ♦Slotboom (H. J.), klerk, Hospitaalstraat, D. 345. Slijper (C.)schoenmaker, NieuwstadA. 29. Smeenk (D. J.), schoenmaker en wekker, Halterstraat, A. 73. Smeenk, geb. Heusinkveld (wed.), verhuring van paarden en rijtuigen, Apenstad, B. 170. t*Smit (A.), bakker, Hospitaalstraat, D. 434. f*Smit (J. J.), schipper, Barlheze, B. 272. *Smit (M. K.)kleermaker, Huikerstraat, B. 68. Smit (M. C.), kleermaker, Broederenkerkstraat, B. 134. Smits (G. W. B.), commissionnair, Turfstraat, B. 8. Smits (W.), stroohoedenfabriekantNieuwstad, A. 105. ADRESBOEK van ZUTPHEN. 55 f*Snatager (B. L.), bakker, Nieuwstad, A. 100. Snatager (L.), in manufacturenNieuwstad, A. 100a. Soetens (Mej. C. J. E.), onderwijzeres in demuzijk, Sprong- straat, E. 255. Soetens (Mej. E. V. C.)Beukestraat, E. 207. -|-*Soetens (C. F. P.), apotheker en distillateurWaterstr.C. 40- -[♦Someren (A. E. C. van), boekhandel* en boekdr., Turfstr., B. 12. •[♦Someren (H. C. A. van)commiss. in koloniale warenbuiten de Hospitaalpoort, D. 378. Someren, geb. Thieme (wed. van), Turfstraat, E. 325. f*Son (A. van), bakker, SprongstraatE. 258. f*Spaan (C. M.), logem. en stall, in de halve Maan, Nieuwst., A.28. Span (A. B. J.)pettenmaker, Hospitaalstraat, D. 4064. *Spanjer (J.), koopman, Larestraat, D. 13. *Spanjer (D.), koopman, Larestraat, D. 13. ♦Sparnaay (J.)bode bij den schuttersraad, Larestraat, D. 118. Sparnaaygeb. Bcrendroth (C.), stadsvroedvr., Larestr., D. 118. «Spier (J. L.), in manufacturen, Beukestraat, E. 196. f*Spier (J.), vleeschhouwer, Nieuwstad, A. 90. -[♦Spier (M. koopman in oudheden, Frankesteeg, E. 291. Spier, geb. Mendels (wed. L. M.), Beukestraat, E. 196. ■[♦Spitsbergen (A.), winkelier, Komsteeg, E. 31. Spoor, geb. van Wrezcl (wed. A.), Beukestraat, E. 195. Sprenkelcr (J.), oppasser, Rosegracht, B. 229. ♦Sprik (J.), landbouwer, Larestraat, D. 69. Springer (W.), opzigter bij de spoorwerken, Waterstraat, C. 52. -[♦Spruijt (J.), lithograaf, Turfstraat, E. 187. Spruijt van der Horst (firma), eig. Mej. J. A. van der Horstin modes, Turfstraat, E. 187. Staaij (J. van der), boekhouder, 's Gravenhof, C. 59a. Slam (A.), kuiper, Bakkerstraat, C. 130. Stam (Mej. M. L.), onderwijzeres aan de stads-bewaarschool Paardenwal, E. 123a. ♦Starink (A.), boekbinder, Groenmarkt, B. 51.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1864 | | pagina 28